Shin Nippon Steam Turbine

Shin Nippon Steam Turbine

Shin Nippon Machinery (SNM) เป็นผู้ผลิตกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) แบบใบพัดแถวเดียว (Single Stage) และใบพัดหลายแถว (Multi Stage) ที่ให้กำลังผลิตได้มากถึง 150 Mw มีทั้งแบบ Condensing หรือ Back Pressure Steam Turbine มีระบบแบ่งไอน้ำไปใช้งาน (Extraction Steam Type) และแบบไม่แบ่งไอน้ำ (Non Extraction Steam Type) ใช้ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) หรือขับคอมเพรสเซอร์ การออกแบบมีทั้งแบบมาตรฐานทั่วๆ ไป และมาตรฐาน API 611 และ 612

Shin Nippon Machinery (SNM) provide single stage or multi stage steam turbine of medium range up to 150 MW size, condensing or back pressure steam turbine, either extraction steam or non- extraction steam type.

The steam turbine can use for power drive generator for power generation plant and mechanical drive pump or compressor in process industries. SNM is ability to provide general propose or industrial type or special propose type steam turbine according to API 611 or 612.

SNM has a lot supply records of small medium sized steam turbines applied to the needs in the world market. SNM has obtained a good reputation for its high performance, in particular, steam turbines with high efficiency and energy saving effects which have been applied to independent power stations and mechanical driving force for compressors,

It is the intention of SNM that we should protect the environment of the earth and achieve the affluent society for human kinds by way of minizing the energy loss and maximzing the energy savings

Applications

stam turbine

The SNM Type C condensing multistage steam turbine performs power recovery in biomass, cogeneration, solar power, and other renewable energy applications that help address global warming and related environmental problems.

The Type C supports electricity generation by independent power producers (IPPs), combined cycle plants, sugar refineries, paper mills, plywood factories, and other industrial facilities. In addition, the Type C drives air compressors; induced and forced-draft boiler fans; high-temperature, high-pressure boiler feed pumps; and high-capacity gas compressors in oil refineries and petrochemical, ammonia, and ethylene plants.

The Type C may be customized to conform to API 611 or 612.

บทความที่เกี่ยวข้อง