เกี่ยวกับ Rotary Hollow Disc Pump

Hollow Disc Pump

เป็นปั๊มปริมาณคงที่ Positive Displacement Pump เหมาะสำหรับการปั๊มน้ำ จนถึงของใหลที่มีความหนืดสูง ที่ไม่มีสารแขวนลอย หรือของแข็งปะปน ปริมาณการใหลขึ้นกับความเร็วรอบ เป็นปั๊มที่ไม่ทำให้วัสดุที่ปั๊มเสียคุณภาพ (Low shear) ไม่เกิดการสึกหรอ (Wear) ไม่เกิดการอุดตัน (Clogging)

✅ Hollow Disc เมื่อมีการหมุนไปมา (Oscillating movement) ภายใน ตัวหมุน (Rotor) จะถูกบังคับให้หมุนไปติดกับเสื้อ (Casing) เกิดสุญญากาศจะผลักดันของไหล เกิดการดูดที่ของไหลจากขาเข้าให้ของไหลเข้ามาในช่องว่าง และถูกผลักดันออกไปตรงทางออก

ข้อดีของ Rotary Hollow Disc Pump

  • Self-Priming
  • Low NPSHr
  • Bidirectional
  • Simple – Only Two Moving Parts
  • Mechanical Efficiency Over 85%
  • Constant Uniform Flow Over Wide Range of Fluid Viscosities
  • Easy Accessability for Inspection or Maintenance

การใช้งาน Rotary Hollow Disc Pump

  • Pump Crude Oil and Volatile Liquids: Solvents/ Engine Fuels/Diesel Oil/ Alcohols and Fatty Acids
  • Heavy/Thick and Viscous Liquids: Mineral Oils/Grease/Resin/Molasses/Sugar Syrup/Bitumen/Soap/Ink and Plasticizers
  • Delicate Liquids: Vegetable Oil/Food Stuffs/Acetovinylic Dispersions and Emulsifiers

สินค้าในกลุ่ม Disc Pump