PK Engineering Silencer

Silencer

PK Engineering เป็นผู้ผลิตเครื่องลดระดับเสียง (Silencer) ในระบบท่อ ตัวอุปกรณ์ และกระบวนการผลิต เช่น เสียงเกิดจากการปล่อยลดความดันของระบบท่อ (Vent silencer) ออกสู่บรรยากาศ, เสียงจากกระบวนการผลิต (In line silencer), การห่อหุ้มอุปกรณ์เพื่อลดระดับเสียง (Sound enclosure) การผลิตเครื่องลดระดับเสียงเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรม มีใช้ในโรงไฟฟ้า, โรงกลั่นน้ำมัน, โรงปิโตรเคมี,โรงเคมี, โรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษ, โรงงานอาหาร

pk engineering product

สินค้าทีผลิตได้มีดังนี้

  • Vent silencer
  • Fan silencer
  • Gas turbine silencer
  • Compressor silencer
  • Engine exhaust silencer
  • Acoustic enclosure and sound proof doors
  • Expansion bellows
  • Antivibration products

PK Engineering ผลิตเครื่องลดระดับเสียง (Silencer) ภายใต้ลิขสิท์ (License) ของบริษัท Ventx ที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องลดความดังของเสียงจากประเทศอังกฤษ

PK Engineering provide vent silencer, in line silencer, sound enclosure to oil and gas, refinery, petrochemical, chemical, power, pulse and paper, food,…etc. industries.

บทความที่เกี่ยวข้อง