Glocon/Swifter Fan

Glocon/Swifter Fan

Glocon/Swifter เป็นผู้ผลิตพัดลมชนิด Axial Flow Fan ที่ทำจาก Reinforced Fiberglass ใช้กับ Cooling Tower, Chiller, Finned Fan Heat Exchanger และ Radiator

Glocon provide composite material, reinforced fiber glass for cooling tower axial flow fan. It is a high efficiency and durability fan type, can use in cooling tower, cooler, chiller, finned fan heat exchanger, industrial radiator, evaporator.

glocon swifter fan

พัดลมไฟเบอร์กลาส สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

Fan Applications

CTX Series Fans are available in diameters ranging from 5 feet to 40 feet, in 4 to 16 blaed configurations. All fans are precision belanced and have manually adjustable pitch blades. Applications include:

  • Cooling towers
  • Chillers
  • Condensers
  • Air cooled heat exchangers
  • Industrial radiators
  • Evaporators