About Roots Blower

เกี่ยวกับ Root Blower

คือโบลวเวอร์หรือพัดลมเพื่อทำการเคลื่อนใหวอากาศ หรือแก๊ซ (Air หรือ Gas movement) จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ใช้เพื่อสร้างสุญญากาศ (Vacuum) ให้เกิดขึ้นในห้อง (Space) หรือในระบบการผลิต (Production process) รูทโบลวเวอร์จัดเป็นพีดีโบลวเวอร์ (PD blower หรือ Rotary PD blower) ชนิดหนึ่ง มีการใหลของอากาศหรือแก๊ซปริมาณคงที่ต่อรอบ (Constant flow per revolution)

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของรูทโบลวเวอร์ขึ้นกับอัตราส่วนของความดันขาออกต่อความดันขาเข้า (Pressure ratio) ปรกติประสิทธิภาพจะทำได้ประมาณ 60% แต่จะทำได้ถึง 80% ถ้าลดอัตรส่วนความดันลง เพราะการรั่วกลับ(Reverse flow leak) ภายในเกิดได้น้อยลง

ขนาดของรูทโบลวเวอร์มีตั้งแต่ 0.15-1,500 m3/min อัตราส่วนความดันมีตั้งแต่ 1-3.5

ลักษณะรูปร่างของรูทโบลวเวอร์ เป็นดังรูปข้างล่างนี้

article root blower

article root blower

ลักษณะการซีล (Seal) ที่ตัวโรเตอร์ (Rotor) กับเคสซิ้ง (Stator) ของรูทโบลวเวอร์

article root blower

การจำแนกของโบลวเวอร์

กำหนดโดยเพรสเซอร์เรโช (Pressure ratio) และระดับความดันที่ต้องการ
article root blower

การจำแนกของชนิดของโบลวเวอร์

article root blower

article root blower

ชนิดของรูทโบลวเวอร์

 1. ชนิด 2 โรเตอร์
 2. ชนิด 3 โรเตอร์
 3. ชนิดหลายๆตัวต่อกัน (Booster blower)

article root blower

 

ชนิด 2 โรเตอร์เปรียบเทียบกับ 3 โรเตอร์

article root blower

ค่าใช้จ่ายของพีดี โบลวเวอร์ เทียบกับ เทอร์โบโบลวเวอร์

article root blower

การทำงานของรูทโบลวเวอร์

article root blower

article root blower

article root blower

article root blower

สมรรถภาพของรูทโบลวเวอร์แสดงดังรูปข้างล่าง

article root blower

article root blower

article root blower

article root blower

การเรียกชื่อชิ้นส่วนของรูทโบลวเวอร์

article root blower

article root blower

การใช้งานของรูทโบลวเวอร์

Application of Root blowers

ใช้กับระบบที่ต้องการความดันต่ำ (Low pressure) ต้องการการไหลสม่ำเสมอ (Steady flow) ตัวโบลวเวอร์เสียงไม่ดังมาก การสั่นสะเทือนเกิดขึ้น (Vibration) น้อย นิยมใช้กับ

 1. Scavenging and supercharging of I.C. Engines.
 2. Delivery capacity: 0.14 m3/min to 1400 m3/min.
 3. Pressure ratio: 2:1 for a single-stage and 3:1 for a two-stage.
 4. Electrolytic Tank –Deliver air into the electrolytic tank so as to circulate the electrolyte for achieving better plating quality.
 5. Paper Feeding for Printer– For paper segregation, paper handling, and paper feeding.
 6. Cleaning the Piping –To blow out dust or metal from the piping, so as to keep the piping clean.
 7. Drying the Conveyer Belt –For drying small conveyor belts.
 8. Wastewater Treatment –Stirring the sediment, or purification of a water treatment plant.

ข้อดี
Roots - Blowers Advantage
Root blowers has some advantages over another type of compressor, they are as follows,
1) It has only two moving parts (i.e two rotors) which are identical in shape and size.
2) Its operation is entirely rotary.
3) As the rotors are symmetric about their center of rotation, the operation is dynamical balanced.
4) Discharge of the compressed gas is complete and there is no clearance volume.

ข้อเสีย
Roots-Blower Disadvantages
1) In the range of partial load, the conveying speed is higher, i.E. Wear on the conveyor pipe and breakage of the conveying material will be greater.
2) A conveying speed once chosen can only be altered with considerable expenditure.
3) Due to the low-frequency noises (pulsating conveying airflow), expensive noise dampening equipment will be necessary.

 • In order not to exceed the operating pressures, a control device must be installed; on account of the narrow piston clearance.
 • The roots-blower is sensitive to foreign matter, i.E., Filter cleaning of the conveying air is required.
 • After a longer period of use, the piston clearance becomes larger and leads to capacity losses.

การเลือกใช้โบลวเวอร์จะต้องกำหนดความดันและปริมาณการไหลที่ต้องการแล้ว จะต้องให้การออกแบบ (Design) ตรงกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยที่ยอมรับ (Design code and standard เช่น ANSI, API, ISO, JIS, DIN, NFPA เป็นต้น) และคำแนะนำที่ยอมรับในการออกแบบปั๊มอุตสาหกรรม (Industrial practices) ชนิดนั้นๆ

บริษัทไอคิวเอส มีวิศวกรที่มีความชำนาญในการเลือกชนิด (Type) ขนาด (Size) และกำลัง (Rating) ของโบลวเวอร์ให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทผู้ผลิตโบลวเวอร์ สามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้ตลอดเวลา

บริษัทไอคิวเอสเป็นตัวแทนจำหน่ายโบลวเวอร์หลายชนิด (Wide range) ครอบคลุมการใช้งาน (Application) ในอุตสาหกรรมเกือบทุกชนิด เป็นโบลวเวอร์ที่มีชื่อเสียง ระดับคุณภาพเป็นที่ยอมรับ มีการใช้งานแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยเอง สินค้ามีให้เลือกหลายแบบ หลายการใช้งาน หลายแบรนด์ หลายราคา ให้ลูกค้าเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับงาน นอกจากนี้บริษัทยังรับผิดชอบในบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าสบายใจในการเลือกใช้โบลวเวอร์

สนใจติดต่อ ขอคำปรึกษา ติดต่อ บ. อินทีเกรทเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด