Shaft Alignment

การปรับความเยื้องศูนย์ของเพลา

Shaft alignment คือการปรับการเยื้องศูนย์ (Alignment) ของเพลา (Shaft) ของตัวขับ (Drive) และตัวถูกขับ (Driven) ของเครื่องหมุน (Rotating machinery) ให้อยู่ในค่าที่ยอมรับใด้ (Tolerance limit) ว่าจะไม่มีปัญหาเมื่อใช้งาน

 

รูปแสดงการเยื้องศูนย์ของเพลาแบบต่างๆ

การต่อส่งกำลังระหว่างเพลาทั้งสอง จะใช้คอปปลิ้ง (Coupling) เป็นตัวต่อ คอปปลิ้งจะมีแบบต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสม ตามลักษณะการใช้งาน

ถ้าการเยื้องศูนย์เกินค่ากำหนด จะทำให้เกิดแรงเค้นที่คอปปลิ้ง (Coupling) ส่งผลให้เครื่องจักรมีการสั่น (Vibration) ที่รุนแรง การสั่นจะรุนแรงแค่ใหนขึ้นกับค่ามากน้อยของการเยื้องศูนย์ (Axial, Angular mis-alignment) การสั่นที่รุนแรงมีผลให้เกิดการสึกหรอของเครื่องจักร และบริเวณตัวแบริ่ง เกิดความร้อน และการรั่วของซีลคอเพลา ความร้อนที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการสูญเสียคุณภาพของการหล่อลื่นของน้ำมันหล่อลื่น ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมีผลให้ต้องหยุดเครื่องจักร ต้องสูญเสียกำลังการผลิต

ผลเสียของการเยื้องศูนย์

แสดงอุณหภูมิของเครื่องจักรที่สูงขึ้นเนื่องจากการเยื้องศูนย์

ก่อนนำเครื่องจักรเข้าใช้งาน ต้องทำการปรับการเยื้องศูนย์ของเพลาให้อยู่ในค่าที่กำหนด และต้องดูความมั่นคงแข็งแรงของฐาน (Foundation) ของเครื่องจักร และจะต้องตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อดูแนวโน้มการเคลื่อน (Movememt) ของการเยื้องศูนย์ จะใด้แก้ไขแต่เนิ่นๆ

รูปแสดงผลของความแม่นยำ ถูกต้องของการเยื้องศูนย์

ปัญหาของเครื่องจักรทั่วไป

  1. เกิดจาก Unbalance ของเครื่องหมุน 30-40%
  2. เกิดจากการเยื้องศูนย์ 50-60%
  3. ปัญหาอื่นๆ 10-15%

อาการบ่งบอกของการเยื้องศูนย์ของเพลา

การทำการวัดและแห้ไขการเยื้องศูนย์ของเพลา

ไอคิวเอส (IQS) เป็นตัวแทน จัดจำหน่าย และบริการหลังการขายอุปกรณ์เครื่องหมุน (Rotating machinery) เช่น ปั๊ม พัดลม โบลวเวอร์ คอมเพรสเซอร์ เครื่องกวน เครื่องบด เป็นต้น และอุปกรณ์ประกอบ เช่น คอปปลิ้ง ซีลส์ เป็นต้น แก่อุตสาหกรรม ขุดเจาะน้ำมัน กลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี เคมี ไฟฟ้า กระดาษ เหล็ก อาหาร และขนส่งทั้งชนิดที่ทำจากโลหะ และทำจากเทอร์โมพลาสติก ตามมาตรฐาน (Engineering design standard and practices) ที่ยอมรับจากอุตสาหกรรมทั่วโลก มีสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำ ที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก

สนใจสินค้าและบริการ ขอคำปรึกษา ติดต่อ บ. อินทีเกรทเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง