Selecing the right shaft coupling

การเลือกชนิดและขนาดของชาฟท์คอพปลิ้งที่ถูกต้อง

Coupling หรือ ยอเป็นอุปกรณ์ทางกล (Mechanical component) ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบส่งกำลัง (Power transmission) ระหว่างตัวขับ (Driver) ตัวอย่างเช่น มอเตอร์ กังหันไอน้ำ กังหันแก๊ซ เป็นต้น และตัวถูกขับ (Driven) เช่น ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ เป็นต้น. คัปปลิ้ง เป็นตัวช่วยให้การต่อแกนของชาฟท์ (Shaft) ของตัวขับและตัวถูกขับที่ไม่ตรงกัน (Misalignment) การต่อแกนของชาฟท์ของตัวขับและตัวถูกขับที่ไม่ตรงกันจะก่อให้เกิดแรงเค้น เกิดการสั่น (Vibration) และเกิดความร้อน (Heat) ขึ้นที่ลูกปืน (Bearing) ระบบซีล (Seal) และตัวขับและตัวถูกขับ

select the right shaft coupling

การนำคอพปลิ้งไปใช้งาน

 1. ใช้ต่อระหว่างเพลาขับ ของตัวขับและตัวถูกขับ
 2. ช่วยลดแรงเค้นจากการเยื้องศูนย์ของเพลา
 3. ช่วยการยืดหยุ่น (Flexibility) ทางกล (Mechanical)
 4. ช่วยลดแรงกระแทก (Shock load) ที่ส่งจากตัวเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง
 5. ป้องกันความร้อนถ่ายเทระหว่างเพลา
 6. ช่วยป้องกันการเกิดภาระของตัวขับมากเกินไป (Overload)

รูปแสดงการเยื้องศูนญ์แบบต่างๆ

select the right shaft coupling

สมรรถนะที่ต้องการของคัปปลิ้ง – Coupling performance

 • มีความยืดหยุ่น (Flexibility)
 • มีความแข็งแรง (High rigidity)
 • มีความประณีตของการสร้าง (High precision)
 • มีความสามารถในการลดการสั่น (Vibration absorption)

ชนิดของคอพปลิ้งชนิดต่างๆ

select the right shaft coupling

select the right shaft coupling

ชนิดของคอพปลิ้ง

1 แบบต่อไม่ยืดหยุ่น (Rigid couplings)

 • Sleeve
 • Sleep and taper pin
 • Clamp
 • Ring compression type
 • Flange

2 แบบยืดหยุ่น (Flexible couplings)

 • Elastomeric
 • Mechanical flexible
 • Metallic membrane
 • Miscelaneous

3 แบบฟลูอิด (Fluid couping)
4 แบบแมกเนติก (Magnetic coupling)

ความแตกต่างระหว่างแบบยืดหยุ่นกับแบบไม่ยืดหยุ่น

select the right shaft coupling

ตารางเปรียบเทียบราคาและอายุการใช้งานของ Flexible coupling

select the right shaft coupling

แฟคเตอร์และผลกระทบในการเลือกคอพปลิ้ง

select the right shaft coupling

แฟคเตอร์ต่างๆที่กำหนดในการเลือกคอพปลิ้ง

select the right shaft coupling

ความสามารถในการรับการเยื้องศูนย์

select the right shaft coupling

กราฟแสดงน้ำหนักของคอพปลิ้ง

select the right shaft coupling

การใช้งาน (Service factors) ตามลักษณะตัวขับ (Drive)

select the right shaft coupling

ตารางการใช้ Service factor ทั่วๆไป

select the right shaft coupling

การเลือกใชัคอพปลิ้ง

 1. อย่าเลือกโดยพิจารณาราคาเพียงอย่างเดียว เพราะถ้าเลือกผิดพลาดจะเสียหายมาก
 2. เลือกชนิด (Coupling type) ที่เหมาะสมกับการใช้งาน (Intended usage)
 3. เลือกชนิดของวัสดุ ( Material) ที่ทำคอพปลิ้งให้เหมาะสม (Suitable) กับสภาพแวดล้อม (Environment) ที่ใช้งาน
 4. เลือกขนาด (Size) ของคอพปลิ้งทึ่สอดคล้องกับแรงบิด (Torque) ระยะห่าง (Space) ระหว่างเพลา ขนาดของรู (Bore size) และขนาดร่องคีย์ (Key way) ที่ต้องการ
 5. เลือกชนิดของการยึดติด (Fastening method) ของคอพปลิ้งและเพลา ( Shaft, ชาฟท์) เช่นแคล้มพ์ (Clamp on) หรือชริ้งฟิต (Shrink fit)

select the right shaft coupling

select the right shaft coupling

การเลือกใช้ต้องพิจารณาแฟคเตอร์ต่างๆเหล่านึ้

 1. อุณหภูมิใช้งาน การบรรยากาศการกัดกร่อน เป็นต้น
 2. พื้นที่ในการติดตั้ง การถอด ประกอบ
 3. ชนิดและรูปร่างของเพลาทั้งสองด้าน
 4. เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด และความยาวระยะห่างของคอพปลิ้งทั้งสอง (Space)

แฟคเตอร์ 4 อย่างที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม

มึค่าความเปลี่ยนแปลง (Variable) ต่างๆ มากมายเกี่ยวกับการเลือกใช้งาน (Application) ของคอพปลิ้ง ต้องรู้ให้หมด เพราะสำคัญมากสำหรับการเลือกใช้ชนิดของคอพปลิ้ง

 1. การเยื้องศูนย์ของเพลาสูงสุดที่ยอมรับได้
 2. ค่า Backlash สูงสุดที่ยอมรับได้
 3. ความต้องการการหล่อลื่น
 4. สภาพแวดล้อมของการใช้งาน

ข้อที่ต้องพิจารณาในการเลือก

 1. ต้องพิจารณาค่าแรงเฉื่อย (Inertia) ของระบบ
 2. พิจารณาค่าขยายตัวในแนวแกนและแนวดิ่งเนื่องจากความร้อน (Thermal expansion)
 3. พิจารณาความเร็วรอบกับค่าการเยื้องศูนย์ (Offset) ที่ยอมรับ
 4. พิจารณาค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance) ของคอพปลิ้งสูงสุดที่ยอมรับได้
 5. พิจารณาชนิดของตัวขับและตัวถูกขับ (Type of driven and driver)
 6. พิจารณาสภาพแวดล้อมในการใช้งาน (Application environment)
 7. พิจารณารอบการหมุน (RPM)
 8. พิจารณาสมรรถนะที่กำหนด (Performance rating)

select the right shaft coupling

select the right shaft coupling

การพิจารณาเลือคอพปลิ้งจะทำตามขั้นตอนดังนี้

select the right shaft coupling

ข้อมูลที่จำเป็นในการเลือกคอพปลิ้ง

select the right shaft coupling

การเลือกคอพปลิ้งทึ่ดี

 1. ถอดประกอบง่าย
 2. สามารถถ่ายแรงโดยไม่สูญเสียพลัง
 3. มีความแข็งแรง (Rigidity) และความยืดหยุ่นสูง (Flexible) สูง
 4. สามารถรักษาการเยื้องศูนย์ไว้ได้นาน
 5. สามารถลดการช้อค (Shock load) ไม่ให้ถ่ายเท (Transmit) ไปอีกชาฟท์หนึ่ง
 6. เสียงเงียบ (No noise)
 7. ทำอย่างละเอียด แม่นยำ (High precision)
 8. สามารถดูดซับการสั่นสะเทือนได้สูง (Absorb vibration)
 9. คงทน อายุการใช้งานนาน (Long life)
 10. น้ำหนักเบา
 11. บำรุงรักษาง่าย ค่าใช้จ่ายถูก

Regal Rexnord และ TB Woods เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องส่งกำลัง (Power transmission) ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุก Application ที่ใช้ในอุตสาหกรรม น้ำมัน ปิโตรเคมี เคมี พลังงาน กระดาษ เหล็ก อาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ

Regal Rexnord และ TB Woods ออกแบบเครื่องส่งกำลัง (Power transmission) ได้ทุกแบบ ทุกขนาด ทุกวัสดุ ทุกการใช้งาน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (Industrial code and standard) ที่ยอมรับ เพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้งานนั้นๆ

ไอคิวเอส (IQS) เป็นตัวแทนการค้าของ Regal Rexnord และ TB Woods มีสต๊อกในประเทศและที่ศูนย์ภูมิภาค เพื่อความรวดเร็วในการบริการลูกค้า ได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการจากบริษัทผู้ผลิต คือ Regal Rexnord และ TB Woods

สนใจสินค้า ขอคำปรึกษา ติดต่อ บ. อินทิเกรทเตต ควอลิตื้ เซอร์วิสเซส จำกัด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง