Article Dust and Odor Suppression System

การกำจัดฝุ่นและกลิ่นจากอากาศ

dust and odor suppression system

ฝุ่นขนาดเล็ก (PM 2.5) และกลิ่นที่ลอยในอากาศ หากมีปริมาณสะสมมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เช่นจมูก หลอดลม ปอด เป็นต้น จะเกิดอาการระคายเคือง แสบคอ อักเสบ ไอ ระบบหายใจทำงานไม่ได้ มีผลต่อสุขภาพในระยะยาว เช่นปอดอักเสบ ภูมิแพ้ ไอเรื้อรัง น้ำมูกใหล มะเร็ง เป็นต้นกลิ่นก็เช่นเดียวกัน มีผลต่อสุขภาพ เช่น เหม็น คลื่นใส้ รำคานใจ มีผลในระยะยาวเข่นเดียวกับฝุ่น

 

ฝุ่นและกลิ่นมี 2 ชนิด

1. ฝุ่นหรือกลิ่นไม่เป็นพิษ แต่ถ้าปริมาณมากจะเป็นอันตราย

2. ฝุ่นหรือกลิ่นจากสารเคมี เป็นพิษ เป็นอันตรายโดยธรรมชาติ

การป้องกันและกำจัดฝุ่นและกลิ่น

ฝุ่นและกลิ่นเกิดจากแหล่งกำเนิดฝุ่นและกลิ่น เช่น โรงงานที่กระบวนการผลิตทำให้เกิดฝุ่นและกลิ่น มีไอระเหยของสารเคมี บริเวณที่กำลังก่อสร้าง บ่อขยะ เหมืองแร่ บริเวณเมืองใหญ่ๆ ที่มีการใช้รถยนต์เป็นจำนวนมาก บริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก บริเวณที่มีการเผาป่าและซากพืชผลทางเกษตร เป็นต้น การควบคุมฝุ่นหรือกลิ่นจึงต้องควบคุมที่แหล่งต้นกำเนิด

ฝุ่นและกลิ่นเกิดจากหลายๆแหล่งต้นกำเนิด ลอยไปกับอากาศ เมื่อสะสมเป็นปริมาณมาก จนเกินกว่าความสามารถของร่างกายมนุษย์จะยอมรับใด้ จนเกิดอาการเจ็บป่วยตามมา

ปัญหาจะเกิดมากบริเวณที่ลมนิ่ง ไม่ถ่ายเท มีความกดอากาศสูง เช่นหน้าหนาว

การป้องกันฝุ่นและกลิ่นจึงต้องทำที่แหล่งต้นกำเนิด

1. โดยใช้หัวฉีดน้ำน้ำที่ความดันสู งฉีดเป็นละออง เป็นฝอยเล็กๆ ละอองน้ำจะพาฝุ่นตกลงมาด้วยแรงโน้มถ่วง

dust and odor suppression system

dust and odor suppression system

2. ใช้ลมอัดความดันสูง ดันน้ำในถังให้ใหลผ่านหัวฉีด น้ำจะแตกเป็นละอองน้ำขนาดเล็กๆ ละอองน้ำจะพาฝุ่นตกลงมาด้วยแรงโน้มถ่วง

dust and odor suppression system

3. โดยใช้โบลวเวอร์ดูดฝุ่นไปเข้าเครื่องกลองเพื่อกำจัด ระบบนี้ใช้ในห้อง หรือโรงงานที่เป็นพื้นที่ปิด

 

ข้อดีของเครื่องกำจัดฝุ่นและกลิ่นแบบสเปรย์หยดน้ำคือใช้ในสถานที่เปิดได้ ใช้ปริมาณน้ำน้อยมาก ไม่เกิดความชื้นมากจนมีผลต่อสภาพแวดล้อม และไม่ทำให้เกิดความชื้นจนเสียหายต่อกระบวนการผลิต


 

การออกแบบเครื่องฉีดละอองน้ำ

จากรูปขนาด และความสม่ำเสมอของละอองน้ำมีความสำคัญต่อการกำจัดฝุ่นและกลิ่น จึงต้องออกแบบ และทำโดยผู้มีความขำนาญงานในการออกแบบและทำหัวฉีด มีประสบการณ์ จึงจะได้ผลดี มีประสิทธิผล

ทฤษฎีการชะล้างฝุ่นและกลิ่น

dust and odor suppression system

dust and odor suppression system

ขนาดของละอองน้ำที่จะชำระฝุ่นออก 1-5 เท่าของเม็ดฝุ่น

การเลือกชนิดของหัวฉีด

1. Ultrasonic atomizing nozzles are commonly use for dust suppression, the situation includes movement of conveying, dump pits, air handling ducts and vents.
2. Fog cannon, the fine mist nozzle will be more efficient and convenient.

การออกแบบหัวฉีดต้องมีคุณภาพในการฉีดสูง องศาการฉีดแม่นยำ ละอองละเอียดและสม่ำเสมอ ทำจากวัสดุพิเศษ ทนการเสียดสีสูง ทนการกัดกร่อนกับสารเคมี


 

รูปแสดงหัวฉีดที่ให้สเปรย์ละอองน้ำ (Foggy) ที่ใช้กำจัดฝุ่นและกลิ่น

dust and odor suppression system

ลักษณะการใช้งานของหัวฉีด

 • Dust control when conveying coal ash and sand
 • Humidify the top of tram
 • Wipe off dust from gas tower
 • Ferric oxide control in steel rolling
 • Coal ash control when dumping coal
 • Dust control at cement factory
 • Dust control when conveying wooden bits
 • Garbage clearing vehicle push down ash to ground
 • Dust control in conveying, loading and unloading garbage
 • Wipe off dust from cupola

ลักษณะการใช้งานชนิดอื่นๆ

 • Grist deposit field conveying
 • Prevent dust from clinging after coating
 • Cement and mill factory
 • Prevent dust when conveying foundation
 • Garbage clearing vehicle push down ash to ground
 • Wipe off dust from cupola
 • Coal ash control when dumping coal
 • Cement factory
 • Dust let from chimney and incinerator

 

รูปประกอบเพื่อให้เข้าใจในลักษณะการใช้งานชนิดต่างๆ

dust and odor suppression system

dust and odor suppression system

dust and odor suppression system

dust and odor suppression system

dust and odor suppression system

dust and odor suppression system

dust and odor suppression system


 

บริษัทไอคิวเอสเป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการของ PNR Srl.ที่มีชื่อเสียงในการผลิต Spray nozzle และ Dust and odor control equipment จากประเทศอิตาลี มีใช้กันแพร่หลายในบริษัทชั้นนำทั่วโลก มีสินค้าหลายชนิด หลายขนาด (Wide range) ครอบคลุมการใช้งาน (Application)

บริษัทไอคิวเอส มีวิศวกรที่มีความชำนาญในการเลือกชนิด (Type) ขนาด (Size) และกำลัง (Rating) ที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทผู้ผลิต สามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้ ลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นและกลิ่น ต้องการคำปรึกษาบริษัทไอคิวเอสได้ตลอดเวล

สนใจติดต่อ ขอคำปรึกษา ติดต่อ บ. อินทีเกรทเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด