About Spray Nozzle

เกี่ยวกับ Spray Nozzle หรือ หัวฉีด

คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการการควบคุมของใหล (Fluid) ที่มีความดันสูง (High pressure) ให้ใหลผ่านรูเล็กๆ (หัวฉีด หรือ Nozzle) ซึ่งเจาะเป็นรูขนาดเล็กมาก ความดันจะฉีดของใหลออกเป็นฝอยเล็กๆ (Droplet หรือParticle size) ของใหลจะเป็นการเปลี่ยนพลังงานศักดิ์ (Potential energy หรือ pressure) เป็นพลังงานจลน์ (Kinetic energy หรือความเร็ว) เม็ดฝอยเล็กๆจะมีความเร็วสูงมาก มีแรงกระแทกที่ผิวที่เม็ดฝอยกระทบสูง สามารถชะล้าง หรือสิ่งสกปรกออกจากผิววัสดุ สามารถใช้เซาะ ตัดวัสดุได้ การออกแบบมีหลายรูปแบบตามลักษณะการใช้งาน

วัสดุที่ใช้ทำก็มีหลายชนิดเพื่อความเหมาะสมและคงทนในการใช้งาน

article spray nozzle

ประโยชน์ของ Spray Nozzle

  • ใช้ทำความสอาด (Cleaning, washing) พื้นผิวที่ตะกรันเหนียวๆเกาะแน่นกับพื้นผิว ไม่สามารถทำความสอาดโดยวิธีอื่นๆได้ เช่นถัง (Tank, vessel, drum and column) ถังปฎิกริยา (Reactor) เครื่องถ่ายเทความร้อน (Heat exchanger) ในกระบวนการผลิต พื้นผิวที่มีคราบตะกรัน น้ำมัน เป็นต้น
  • ใช้ตัด (Cutting) เหล็ก คอนกรีต และวัสดุแข็งๆอื่นๆ ได้รวดเร็ว เสียรูปร่าง และเสียเนื้อวัสดุ
  • ใช้กำจัดฝุ่น (Dust) ที่แหล่งกำเนิดฝุ่น ป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายในอากาศ
  • ใช้กำจัดกลิ่น (Odor) ที่แหล่งกำเนิดกลิ่น ป้องกันไม่ให้กลิ่นฟุ้งกระจายในอากาศ
  • ใช้ในการพ่นให้ความชื้น (Humidifying) อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอแก่ขบวนการผลิต
  • ใช้ในการดับเพลิง (Fire fighting)
  • ใช้ในการเตรียมผิว (Surface preparation) ให้สอาดเพื่อการเตรียมพ่นสี และช่วยในการสเปรย์ พ่นสี (Air assisted spraying)
  • ใช้ในการถ่ายเทความร้อน (Evaporative cooling) ของกระบวนการผลิต
  • ใช้วัดปริมาณ (Metering) ของเหลวที่ใช้ในกระบวนการผลิต

article spray nozzle

 

หัวฉีดต้องออกแบบและควบคุมการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้เม็ดสเปรย์ที่ละเอียด มุมองศาที่ฉีดกำหนดได้แม่นยำ สามารถควบคุมความเข้มข้นของพลังงาน หรือแรงกระแทก และควบคุมไม่ให้ออกนอกบริเวณ (Zone) จนเกิดความเสียหายฃองวัสดุ หัวฉีดทำจากวัสดุที่ทนแรงเสียดทานสูงเป็นพิเศษ (Special abrasive resistance material) ผ่านขบวนการชุบแข็ง (Hardening process) เพื่อเพิ่มความทนทาน ใช้งานได้นาน

การสึกหรอของหัวฉีด จะทำหัวฉีดทำงานผิดพลาด ไม่ตรงกับที่ออกแบบใว้ จะเกิดความเสียหายตามมา

วัสดุที่เลือกทำหัวฉีดต้องทำจากเหล็กผสมชนิดพิเศษ ผ่านกระบวนการชุบแข็ง (Heat treatment) เพื่อให้การใช้งานทนทานต่อการกัดเซาะ ขีดข่วน (Abrasion) จากการวิ่งผ่านของหยดน้ำ (Water particle, droplet) ที่มีความเร็วสูง

หัวฉีดของพีเอนอาร์ (PNR) เป็นของดีจากอิตาลี มีใช้งานทั่วโลก ราคาสมเหตุสมผล สามารถให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบ และใช้งานได้ตลอดเวลา มีทั้งติดตั้งอยผู่กับที และแบบเคลื่อนที่ได้

สนใจสินค้า ขอคำปรึกษาติดต่อ บ. อินทิเกรตเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด

สินค้า Spray Nozzle ที่เกี่ยวข้อง