About Power Transmission

เกี่ยวกับ เครื่องส่งกำลัง หรือเครื่องถ่ายทอดกำลัง

คือข้อต่อเพื่อส่งกำลัง ต่อระหว่างอุปกรณ์ตัวขับ (Drive) เพื่อส่งกำลังไปยังอุปกรณ์ตัวถูกขับ (Driven) เช่น ระหว่างมอเตอร์ หรือเทอร์ไบน์ ซึ่งเป็นตัวส่งกำลัง กับปั๊ม หรือพัดลม หรือคอมเพรสเซอร์ เป็นต้น

เนื่องจากจากอุปกรณ์ทั้งสองขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิที่เกิดขึ้นระหว่างทำงาน เกิดขึ้นทั้งสามแกน (Radial, Axial, Angular) ไม่เท่ากัน จึงเกิดแรงดันไปด้านไดด้านหนึ่ง ทำให้เกิดแรงเค้น (Stress) ที่ตัวอุปกรณ์ทั้งสอง ข้อต่อ (Coupling) จะต้องถูกออกแบบให้ช่วยลดแรงเค้นเหล่านี้ได้ แรงเค้นเหล่านี้หากปล่อยให้เกิดขึ้นมากเกินไป จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย (Damage) เกิดการสั่นสะเทือนสูง (High vibration) การเกิดการเสียดสีจนอุณหภูมิสูงขึ้น (High temperature) เป็นต้น

อุปกรณ์ส่งกำลัง (Power transmission) และข้อต่อ (Coupling) มีหลายแบบ แต่ละแบบจะทำงาน (Function) ต่างๆกัน แล้วแต่การใช้งาน (Application) เช่นคอพปลิ้ง คลัทช์ เบรค เกียร์ สายพาน โซ่ จอยท์ (Universal joint) เป็นต้น แต่ละชนิดก็มีการออกแบบหลายชนิด เพื่อใช้งานที่เหมาะสมต่างๆกันผลิตภัณฑ์ต่างๆผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (Code and standard) ที่เป็นที่ยอมรับใช้งานในอุตสาหกรรมนั้นๆ

article power transmission

คอพปลิ้ง (Coupling) เป็นเครื่องส่งกำลัง หรือเครื่องถ่ายทอดกำลัง มีเพื่อส่งกำลังจากตัวขับ (Drive) เช่นมอเตอร์ กังหันแก๊ซ กังหันไอน้ำ เครื่องยนต์ เป็นต้น กำลังจะถ่ายทอดผ่านอุปกรณ์ถ่ายทอดกำลัง (Power transmission equipment) ไปยังตัวที่ถูกขับ (Driven) เช่น ปั๊ม พัดลม คอมเพรสเซอร์ เป็นต้น อุปกรณ์ถ่ายทอดกำลังมีทั้งระบบถ่ายทอดกำลังที่ใช้ระบบทางกล (Mechanical) หรือทางระบบไฟฟ้า (Electrical) หรือทางระบบลม (Pneumatic) อุปกรณ์ถ่ายทอดกำลังต้องสามารถให้ความยืดหยุ่น (Flexible)

เนื่องจากการขยายตัว (Thermal expansion) การเยื้องศูนย์ในแนวแกน (Axial) แนวขวาง (Lateral) และแนวเอียง (Angular) ระหว่างตัวขับและตัวถูกขับ ทั้งนี้เพื่อลดแรงบีบคั้น (Stress) ลดการสั่นสะเทือน (Vibration) จนทำให้เครื่องจักรเสียหาย

article power transmission

 

ตัวอย่างแบบต่างๆอุปกรณ์เครื่องส่งกำลัง หรือเครื่องถ่ายทอดกำลัง

article power transmission

article power transmission

article power transmission

article power transmission

article power transmission

article power transmission

ภาพแสดงภายในของคลัพปลิ้ง

article power transmission

บริษัทไอคิวเอส (IQS) เป็นตัวแทนขายเครื่องส่งกำลังของบริษัททีบี วูดส์ (TB Woods) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Altra Motion Group ที่ทำเครื่องส่งกำลังในอุตสาหกรรมทุกชนิด อย่างครบวงจร

บริษัทมีวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการเลือกแบบ (Type) ขนาด (Size) และกำลัง (Rating) เพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานของอุปกรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทผู้ผลิต TB Woods

เครื่องถ่ายทอดกำลังของ TB Woods สามารถใช้ทดแทน (Replace) ของแบรนด์อื่น (Other brand) ที่ใช้งานอยู่ บริษัท TB Woods สามารถรับประกันคุณภาพการทดแทนกันได้

บริษัทมีสต๊อกสินค้าอุปกรณ์เครื่องส่งกำลังหลากหลาย หลายแบรนด์ หลายคุณภาพ หลายราคา แล้วแต่ความต้องการใช้งานของลูกค้า

 

สนใจสินค้า ขอคำปรึกษา ติดต่อ บ. อินทีเกรทเต็ต ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง