About Pacakge System and Packaged Skid

เกี่ยวกับ Packaged System Packaged Skid Package Module Package Unit

 

article packaged system and skid

อุปกรณ์หลัก (Major equipment) บางอย่างต้องนำมาประกอบกับอุปกรณ์ย่อยๆอื่นๆเป็นชุดหรือแพคเคจ (Package) จึงจะทำงานได้ (Function) ตามความต้องการของกระบวนการผลิต (Process requirements) เรียกกลุ่มอุปกรณ์นี้ว่า Package system หรือ Package skid หรือ Package module หรือ Package unit

บางผู้ผลิตก็ชำนาญในการผลิตอุปกรณ์ที่ตัวเองเชี่ยวชาญ (Bare equipment) เท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบแพคเคจเจอร์ (Packager) ในการประกอบให้ใช้งานได้

การนำอุปกรณ์ต่างๆมาต่อกัน ให้ทำงานร่วมกัน ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการออกแบบ ผู้ออกแบบจะต้องเข้าใจการทำงาน (Characteristic) ของแต่ละอุปกรณ์ย่อยเป็นอย่างดี การเลือกชนิด (Type and model) และขนาดอุปกรณ์ (Size and rating) ต่างๆ รวมทั้งการออกแบบระบบท่อ (Piping) และเครื่องมือควบคุม (Instrument and control) ต่างๆ เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆทำงานใด้สอดคล้องกันได้พอดี

การประกอบหรือแพคเคจอุปกรณ์ค่อนข้างยาก ซับซ้อน และอาศัยประสบการณ์ วิศวกรผู้ออกแบบระบบเหล่านี้ต้องมีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และประสบการณ์ (Experience) เพียงพอ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ (Reference) เพราะถ้าออกแบบหรือติดตั้งผิดพลาดแล้ว อุปกรณ์หลักอาจจะทำงานไม่ได้ตามความต้องการของขบวนผลิต หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามฟังค์ชั่น (Function) ต้องใช้เวลาในการแก้ไข โปรเจคท์อาจจะ

ตัวอย่างคอมเพรสเซอร์แพคเคจ

 

article packaged system and skid

 

ตัวอย่างอุปกรณ์ฉีดสารเคมีเข้าระบบแพคเคจ

 

article packaged system and skidarticle packaged system and skid

ตัวอย่างแพคเคจระบบเชื้อเพลิงเข้าเผาไหม้ในแก๊ซเทอร์ไบน์ และหม้อน้ำ

article packaged system and skid

ตัวอย่างแพคเคจของ

 • ระบบหล่อเย็นของน้ำมันหล่อลื่นในแก๊ซเทอร์ไบน์ สตีมเทอร์ไบน์ คอมเพรสเซอร์
 • ระบบน้ำหล่อเย็นของสเตเตอร์ของเครื่องปั่นไฟ
 • ระบบหล่อเย็นของซีลออยล์

 

article packaged system and skid

โดยทั่วไปแล้วผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงาน (Engineering contractor, EPC) รับผิดชอบในการออกแบบและก่อสร้างกระบวนการผลิต จะไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ และความชำนาญเพียงพอที่จะออกแบบ (Design) และทำระบบย่อย (Package unit) จะต้องจ้าง หรือซื้อระบบจากบริษัททำระบบ (Packager) ที่มีคุณสมบัติใว้ใจใด้ (Qualified packager) และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะไม่ทำให้เสียหาย

การออกแบบและติดตั้งจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (Project engineering spec) ของอุตสาหกรรมนั้นๆ อุปกรณ์หลักต้องควบคุมให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้งานกำหนด (Approved vendor list, AVL)

Process System Packages Unit ได้แก่

 • Chemical injection systems
 • Fuel gas skid
 • Diesel skid
 • Metering system
 • Integrated skid
 • Nitrogen generators
 • Methanol injection system
 • Oil Manifold Package Systems
 • Produced water treatment systems
 • Gas treatment systems
 • Gas sweetening systems
 • Fuel gas conditioning skids
 • Hydrate inhibitor skids
 • MEG and Methanol Injection Skids
 • HIPPS (high integrity pressure protection systems)
 • HPUs (hydraulic power units) for subsea ESDVs and subsea control panels

Water Treatment Package Unit

 • Chemical dosing systems (designed for water and other fluid substances)
 • Systems for dosing water and cooling towers
 • Chemical dosage plants for neutralization
 • Osmosis Systems
 • Integrated Skid
 • Systems for air and water treatment

Equipment Accessory Package Unit

 • Lubricating oil cooler (For GTG, STG, Compressor,..etc.)
 • Stator cooling water system (For generator)
 • Seal oil system (For generator)
 • Valve skid
 • Manifold skid
 • Gas heater

Package units จะต้องออกแบบทางวิศวกรรม การการก่อสร้าง และทดสอบตามมาตฐาน API 676, API 675 and API 610 หรือมาตรฐานอื่นๆในอุตสาหกรรมที่ยอมรับ

ไอคิวเอส เป็นตัวแทนของบริษัท JIMC และบริษัทผู้ประกอบระบบย่อยอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ เป็นที่ใว้ใจได้ มีผลงานใช้อยู่ทั่วโลก

สนใจสินค้า และต้องการคำปรึกษาติดต่อ บ. อินทิเกรตเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด