About Loading Arm

เกี่ยวกับ Loading Arm

article loading arm

คืออุปกรณ์ระบบท่อที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการถ่ายเทของเหลว (Fluid) จาก/หรือลงเรือ (Marin) หรือรถบันทุก (Truck) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วขนาดของเรือหรือรถจะไม่เท่ากัน ทำให้ข้อต่อ (Coupling หรือ Fitting) ที่จะต่อเพื่อดูดหรือถ่ายของเหลวออกจะอยู่ในตำแหน่ง (Location) ที่ต่างกัน แล้วเรือและรถยังมีเคลื่อนใหวทุกทิศทาง (Multi- direction movement) เนื่องจากแรงกระแทก (Force) อันเกิดจากกระแสน้ำกระแสลมและคลื่น แขนของท่อจะต้องออกแบบให้ยืดหยุ่น (Flexible) สามารถรับแรงกระแทกได้โดยไม่เสียหายต่อระบบท่อของ Loading arm หรือเกิดการรั่วที่ข้อต่อ (Rotary หรือ Swivel joint) ทำให้ไม่มีความปลอดภัยในการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งของเหลวที่ไวไฟ หรือเป็นพิษต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม
 
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายมีดังนี้

  1. Marine loading and unloading arm - งวงหรือแขนต่อเพื่อการขนถ่ายทางเรือ
  2. Truck loading and unloading arm - งวงหรือแขนต่อเพื่อการขนถ่ายทางรถ
  3. Metering -อุปกรณ์วัดปริมาตรหรือปริมาณการขนถ่าย
  4. Transfer pump - ปั๊มขนถ่าย
  5. Access system - นั่งร้านที่ใช้เพื่อความสดวกในการขนถ่าย
  6. Accessories - อุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการขนถ่าย เช่นท่อ (Pipe) สายอ่อน (Hose) ข้อต่อ (Coupling or fitting)

ระบบของ Loading arm
ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างดังในรูปข้างล่างนี้

article loading arm

Truck loading arm

article loading arm

article loading arm

article loading arm

Marine loading arm

article loading arm

ระบบตรวจวัด (Metering station)

 

article loading arm

อุปกรณ์ประกอบ

article loading arm

ชื่อชิ้นส่วนต่างๆ

article loading arm

ซิพฟลูอิด (Zipfluid) เป็นผู้ผลิตจากอิตาลี ที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์มากมาย มีใช้กันอยู่ทั่วโลก สามารถออกแบบได้ทุกแบบ ทุกขนาด ทุกความดัน ทุกวัสดุ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (Industrial code and standard) ที่ยอมรับ เพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้งานนั้นๆ

ไอคิวเอส เป็นตัวแทนการค้าของแต่ผู้เดียวของซิพฟลูอิด ได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิค และบริการจาก ซิพฟลูอิด

สนใจสินค้า ขอคำปรึกษา ติดต่อ บ. อินทีเกรทเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด