About Industrial Hoses

เกียวกับ สายยางอุตสาหกรรม

 

article industrial hose

article industrial hose

article industrial hose

Hose หรือท่อยาง หรือสายยางอุตสาหกรรม (Industrial hoses)มีลักษณะคล้ายท่อ แต่เป็นท่อที่ยืดหยุ่น (Flexible) ได้ ใช้ในการต่อกับอุปกรณ์ที่อยู่กับที่ (Fixed equipment) เพื่อขนส่ง (Transport or convey)วัสดุที่เป็นของไหล (Fluid or powder) ทำด้วยวัสดุประเภทยาง หรือสารผสมของยาง หรืออาจจะเป็นสารที่ยืดหยุ่นอื่นๆ เพื่อใช้ในจุดประสงค์อื่นๆ เช่นทนทานต่อการกัดกร่อน (Corrosion) ทนทานต่อสารเคมี (Chemical) ทนการเสียดสี (Erosion or abrasion) เป็นต้น เช่นน้ำ ไอน้ำ น้ำมัน สารปิโตรเคมี กรด ด่าง สารทำละลาย (Solvent) แป้ง เมล็ดปลาสติก ซีเมนต์ผง พ่นทราย  ซีเมนต์เหลว สารหนืดๆ เป็นต้น มีโครงสร้าง (Structure) ถัก (Braid) เป็นชั้นๆของไฟเบอร์ (Reinforced fiber) เพื่อเสริมแรง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง (Strength) และมีความทนทาน (Durable) สามารถใช้กับการเสียดสี การกัดกร่อน ความดัน และอุณหภูมิสูงๆ (High pressure and high temperature) ได้

โครงสร้างของ Hoses จะทำจากวัสดุซ้อนกันหลายชั้น (Layer) แต่ละชั้นทำจากวัสดุต่างๆกัน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานต่างกัน เช่นชั้นในสุดต้องทำจากวัสดุที่เหมาะสมกับของไหล เช่น ทนการกัดกร่อน ทนการเสียดสี ทนความร้อน ชั้นกลางจะเป็นชั้นที่เสริมแรง เพื่อให้รับความดันและอุณหภูมิสูงๆได้ ชั้นนอกจะทำจากวัสดุกันการเสียด เพราะต้องลากถูไปกับพื้น เป็นต้น

Hose มีการออกแบบโครงสร้าง และใช้วัสดุที่เลือกต่างๆกัน เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานนั้นๆ เช่น

  • สายลม (Air hoses)
  • สายน้ำ หรือท่อดูดส่งน้ำ (Water hoses)
  • สายนำมัน หรือท่อดูดส่งน้ำมัน (Oil hoses)
  • สายสารเคมี หรือท่อดูดส่งสารเคมี (Chemical  hoses)
  • สายไฮดรอลิก หรือท่อยางไฮดรอลิก (Hydraulic hoses)
  • สายดับเพลิง หรือท่อดับเพลิง (Fire hoses)
  • สายไอน้ำ หรือท่อทนความร้อน (Steam hoses)
  • สายน้ำเสีย (Waste drainage hoses)
  • สายแก๊ซ (Gas hoses)

สายขนส่งว้สดุมีลักษณะเป็นผงหรือเป็นก้อน (Powder, dust, cement, gravel, fiber, coal powder, fertilizer, gypsum,..etc) เช่นแป้ง ซีเมนต์ เป็นก้อนๆ เช่นไฟเบอร์ กรวด ผงถ่าน ปุ๋ย ยิปซั่ม เป้นต้น

การใช้งาน ใช้ในกระบวนการผลิต (Process plant) การขนส่ง (Transportation) ไฮดรอลิก (Hydraulic) นิวเมติก (Pneumatic) อาหาร (Food) เหมืองแร่ (Mining) ก่อสร้าง (Construction) เคมี (Chemical) ดับเพลิง (Fire water) ระบายอากาศ (Ventilation)

Hose จัดเป็นอุปกรณ์ประกอบที่ไม่ถาวร เพราะมีการสึกหรอ มีการกัดกร่อน มีการเสื่อมตามอายุของวัสดุที่ทำ จึงต้องตรวจสภาพและทำการเปลี่ยนบ่อยๆ ถ้าใช้กับขนส่งวัตถุไวไฟ กรด ด่าง วัตถุมีพิษ หรือสารอันตราย การรั่วไหลจาก Hoses สู่ภายนอก อาจเป็นต้นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ บาดเจ็บ หรืออันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม

การก่อสร้าง - Construction
Hoses are constructed using three basic parts:

  • A plastic or rubber tube or inner lining which makes contact with the fluid.
  • A textile, plastic, or metal body or carcass which reinforces the structure of the hose to withstand internal and external pressures.
  • A rubber, plastic, metal, or textile cover which protects against damage due to wear, abrasion, and the environment.

Although there are innumerable specific hose designs for different applications, there are four basic types of hose construction found in industry:

  • Vertical braided hose - the entire hose length is cured in one operation for good flexibility, high kinking resistance, and excellent tensile strength.
  • Spiral hose - the hose is built by machine with wire reinforcement so that each ply is laid at a given angle. This allows for extreme flexibility, high strength, and maximum dimensional stability.
  • Hand built spiraled ply hose - the hose is built by hand and cured under pressure applied from outside. These hoses are built to specific requirements, with wide variations in sizes, constructions, and materials.
  • Knitted hose - the hose consists of a seamless tube with a seamless woven textile jacket for reinforcement. These hoses are very flexible, lightweight, crush and kink resistant, and do not change length under pressure.

Size
Sizing is the most basic and essential factor in industrial hose selection. Sizing specifications for industrial hose include inner diameter, outer diameter, and length.

Inner Diameter 

article industrial hose

Inner diameter (I.D.) is the span of the empty space in a circular hose cross section. It is the most important factor in hose sizing because it affects the flow velocity of the fluid within the hose. A hose with an oversized I.D. will result in sluggish system performance, while an undersized I.D. can cause excessive pressure drops, leaks, and system damage. Hose and fitting sizes are designated using dash numbers or dash sizes. The dash number designates the size in sixteenths of an inch (i.e. -03 is 3/16"), except for SAE 100R5 transportation and refrigerant hose. The chart below provides a reference for dash numbers and their corresponding hose sizes in inches.

  All except Transportation and Refrigerant Hoses Transportation and Refrigerant Hoses
Dash No. Inches Millimeters Inches Millimeters
-3 3/16 5 - -
-4 1/4 6.3 3/16 5
-5 5/16 8 1/4 6.3
-6 3/8 10 5/16 8
-8 1/2 12.5 13/32 10
-10 5/8 16 1/2 12.5
-12 3/4 19 5/8 16
-16 1 25 7/8 22
-20 1-1/4 31.5 1-1/8 29
-24 1-1/2 38 1-3/8 35
-32 2 51 1-13/16 46
-40 2-1/2 63 2-3/8 60
-48 - - 3 76

Sizing chart for hose I.D. Table Data Credit: Parker

Outer Diameter 
Outer diameter (O.D.) measures the entire span of the hose cross section, including the inner tube, reinforcement, and outer cover. The difference between the O.D. and I.D. reveals the thickness of the hose wall. Outer diameter is important for sizing industrial hose to appropriate fittings and system components.
 
Length 
The length of industrial hose defines its maximum reach between end-points. Increasing length can also increase pressure drop in the system, since hose length is a function of head loss due to friction.
 
Construction Options
Hoses may be constructed in a number of different ways, each of which provides suitability for different applications.

  • Articulated - Rigid hose sections are often constructed with "joints" that can be swiveled, positioned, or articulated. These products are often used in cases where the hose discharge must be aimed, such as coolant delivery to a workpiece.
  • Coiled - Hose is coiled for flexibility and elasticity, making it expandable and relatively easy to store.
  • Corrugated - Hose contains corrugations, pleats, or spiral convolutions to increase flexibility and the capacity for compression and elongation.
  • Crush-proof - Hoses are designed to resist crushing or collapse caused by exterior forces. This is important for applications where flow interruption or kinking cannot be tolerated.
  • Lay-flat - Lay-flat hose is designed to default to a flat, collapsed (not rigid) structure when not filled with fluid. This feature makes hose easier to store, and more flexible and forgiving while in service.
  • Reinforced - Reinforced hoses are constructed with some type of reinforcement that provides additional strength. Reinforcement styles include textile braid, wire braid, wire helix, and many other designs in ply or layer configurations.

Features
Hoses may possess design features which are essential for certain applications.

  • Anti-static - Hoses are conductive or semi-conductive to prevent the buildup of static electricity.
  • Flame resistant - Hoses are constructed to maintain their integrity in the presence of flame or fire.
  • Explosion proof - Explosion-proof hoses are constructed to withstand internal explosion of a specified gas, vapor or dust. Several explosion-proof ratings are governed by Underwriter's Laboratories (UL).

Standards
A wide variety of industry standards exist which set specific requirements for the construction and performance properties of hoses used in their corresponding fields. Standards include SAE (Society of Automotive Engineers), EN (European Norm), DIN (Deutsche Institute fur Normung), ISO (International Standards Organization)

ตัวอย่างการใช้งาน Hoses ในอุตสาหกรรม

article industrial hose

article industrial hose

article industrial hose

article industrial hose

article industrial hose

article industrial hose

article industrial hose

บริษัทไอคิวเอส เป็นตัวแทนของแบรนด์ IVG Colbachini (IVG) จากอิตาลี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำ industrial hoses มายาวนาน มีให้เลือกทุกชนิด มีหลายแบบ หลายขนาด หลายวัสดุ มีให้เลือกใช้เพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้งาน

บริษัทไอคิวเอส มีวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เพื่อให้คำปรึกษา ในการเลือกชนิด (Type)  ขนาด (Size) และความเหมาะสมกับการไช้งาน

บริษัทไอคิวเอสมี Industrial hoses ให้เลือกตามแต่ความต้องการใข้งาน มีหลายแบบ มีหลายขนาด หลายวัสดุ หลายแบรนด์ และหลายราคา

สนใจ ต้องการปรึกษา ติดต่อ บ. อินทีเกรตเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด