เกี่ยวกับ อุปกรณ์ล้างตะกรันท่อเครื่องถ่ายเทความร้อนในระหว่างเดินเครื่อง

 1. On line heat exchanger tube cleaning system
 2. Automatic heat exchanger tube cleaning system
 3. Automatic condenser tube cleaning system (ACTS)

อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน (Heat exchanger) โดยใช้น้ำ ส่วนใหญ่จะไช้น้ำดิบจากแหล่งธรรมชาติ (Raw water) หรือน้ำที่ผ่านการกรองเอาสารแขวนลอย (Sediment) ออก (Treated water) น้ำซึ่งผ่านการกรองแล้ว จะใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อน (Exchange) หรือนำความร้อนจากกระบวนการผลิต ผ่านอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน (Heat exchanger) ส่วนใหญ่แล้วน้ำที่ใช้แลกเปลี่ยนความร้อนจะมีแร่ธาตุละลายปนอยู่ เมื่อผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนกับของไหลในกระบวนการผลิต (Production process) แร่ธาตุจะแยกตัวออกมาเนื่องจากความร้อน มาเกาะที่ผิวท่อของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เมื่อใช้งานนานๆ ตะกรัน (Scale) จะเกาะหนาขึ้นเรื่อยๆ ตะกรันจะเป็นฉนวนกันการถ่ายเทความร้อน ทำให้ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนต่ำลง การถ่ายเทความร้อนจะทำได้น้อยลงไปเรื่อยๆ จนทำงานตามหน้าที่ไม่ได้ (Non - function) ต้องหยุดเครื่องเพื่อล้าง (Clean) ตะกรันออกจากเครื่องถ่ายเทความร้อน ทำให้เสียโอกาสในการผลิต (Loss opportunity)

 

article tube cleaing system

สภาพของท่อของเครื่องถ่ายเทความร้อนหลังจากใช้งานไประยะหนึ่ง

 1. มีเศษขยะ เศษผงที่ปนมากับน้ำมาติด จนท่อเกิดการอุดตัน
 2. เกิดการสะสมของวัคถุที่ไม่ต้องการมาเกาะที่ผิวท่อ เช่นตะกรัน (Scale) เมือก อินทรียวัตถุ เกลือที่ไม่ละลายน้ำ เป็นต้น การทำงานตามหน้าที่จะทำได้น้อยลง เกิดตะกรันพอกหนาจนอุดตัน

article tube cleaing system

article tube cleaing system

article tube cleaing system

 • การเกิดตะกันเกาะหนาจะทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อนได้น้อยลง ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องสูงขึ้น
 • การล้างแต่ละครั้งทำให้ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนกลับคืนมา การล้างเป็นระยะๆจึงเป็นเรื่องจำเป็น

 

article tube cleaing system

การล้างตะกรัน

 1. ล้างระหว่างหยุดเครื่องหรือหยุดอุปกรณ์ (Process of line หรือ Equipment shut down) เพื่อให้เดินเครื่องต่อเนื่องได้ จะต้องมีอุปกรณ์สำรองติดตั้งใว้ใช้งาน (Spare equipment) การล้างส่วนใหญ่แล้วจะใช้ ปั๊มฉิดความดันสูง หรือใช้สารเคมี
 2. ล้างระหว่างเดินเครื่อง (On line cleaning) โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์ทำการล้างระหว่างเดินเครื่อง (Automatic on - line tube cleaning system)

เครี่องล้างอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนโดยอัตโนมัต (Automatic heat exchanger tube cleaning system หรือ Automatic condenser tube cleaning system, ACTS)

article tube cleaing system

article tube cleaing system

การล้างเครื่องถ่ายเทความร้อน

 1. High pressure jet เป็นการใช้ปั๊มความดันสูงพ่นล้างตะกรัน
 2. Chemical cleaning เป็นการใช้สารเคมีในการป้องกันการเกิดตะกรัน หรือใช้กัดล้างตะกรันที่เกิดแล้ว
 3. Brush cleaning ใช้แปรงในการล้าง อาจจะเป็นล้างในระหว่างหยุดเครื่อง และล้างระหว่างเดินเครื่อง

 

article tube cleaing system

ระบบนี้จะใช้แปรงวิ่งเข้าไปขัดท่อทีละซีก โดยใช้วาล์วควบคุมอัตโนมัต

 

article tube cleaing system

article tube cleaing system

article tube cleaing system

3. Ball cleaning เป็นการปล่อยลูกบอลในการล้างท่อ ลูกบอลจะเข้าไปล้างท่อแต่ละท่อสลับกันไป แล้วใหลเข้าตัวจับ (Ball trap) แล้วลูกบอลปล่อยเข้ามาใหม่ ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัต

 

article tube cleaing system

ชื่อเรียกระบบย่อยของการล้างแนบลูกบอล
 
article tube cleaing system

ลักษณะของลูกบอล

จะทำจากวัสดุผสมโฟม (Foam) ฟูออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขัดล้าง มีลักษณะผิวหยาบ (Abrasion) เข้าไปขัดทีละท่อสลับกันไป

article tube cleaing system

แสดงการล้างตะกรัน (Fouling) ของลูกบอลที่ผนังเครื่องถ่ายเทความร้อน (Heat exchanger)
 
article tube cleaing system

การเปรียบเทียบการใช้งานของ แบบแปรงขัดกับแบบลูกบอล
 
article tube cleaing system

article tube cleaing system

บริษัทไอคิวเอส จำหน่ายอุปกรณ์การล้างตะกรันในระหว่างเดินเครื่อง (On line cleaning - ทำโดยไม่ต้องหยุดเครื่อง) ทั้งแบบแปรงขัดอัตโนมัต (Automatic brush cleaning system ของ Eqobrush) และแบบลูกบอลขัดอัตโนมัต (Automatic ball cleaning system ของ JIMC) เป็นแบรนด์ที่ชื่อเสียง มีประสบการณ์ ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

ไอคิวเอส มีวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญ ใว้ให้คำปรึกษา โดยได้รับความสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทผู้ผลิต หากโรงงานของลูกค้าประสบกับปัญหาการเกิดตะกรัน จนทำให้เครื่องถ่ายเทความร้อนไม่มีประสิทธิภาพไม่ดี ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้นมาก หรือต้องหยุดการผลิตเป็นระยะๆเพื่อทำการล้าง ทำให้เสียโอกาสในการผลิต เรามีแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดค่าไช้จ่ายให้ลูกค้า

สนใจสินค้า บริการหลังการขาย หรือต้องการปรึกษา ติดต่อ บ. อินทีเกรทเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด