เกี่ยวกับ Coupling ยี่ห้อ Kudosworld

Coupling Kudosworld

เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องถ่ายกำลังทางกล หรือไฟฟ้า (Mechanical or Electrical Power transmission) หรือที่เรียกว่าคอพปลิ้ง (Coupling) ระหว่างเครื่องขับ (Drive) เช่นมอเตอร์ กับตัวถูกขับ (Driven) เช่นปั๊ม เป็นต้น Kudos เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมนี ที่มีโรงงานผลิตในประเทศจีน รับประกันคุณภาพเยอรมนีและที่มีราคาจับต้องได้ Coupling (คอพปลิ้ง) ที่บริษ้ทผลิตและจัดจำหน่าย เช่น

 • Composite shaft coupling Cooling tower coupling ️
 • Grid coupling ️
 • Disc coupling
 • Gear coupling ️
 • Elastomers coupling
 • Flexible pin type coupling
 • Jaw coupling
 • Flex coupling ️
 • Tire coupling ️
 • Torque limiter ️
 • Wind turbine coupling ️
 • Chain coupling ️
 • Drum coupling
 • Universal joint ️
 • Hydrodynamic coupling ️
 • Permanent magnet coupling ️
 • Variable frequency drive ️
 • High voltage motor Kodos

จำหน่ายคอพปลิ้งสำหรับโครงการ และสำหรับใช้ทดแทนคอพปลิ้งที่ใช้อยู่เดิมในงานบำรุงรักษา บริษัทมีวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญในการคำนวณการเลือกใช้ชนิด ขนาด และกำลัง (Rating) ของคอพปลิ้งที่เหมาะสมกับการใช้งาน

สนใจสินค้า และขอคำปรึกษาติดต่อที่ บ. อินทีเกรทเต็ต ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด 💌 sales@iqs.co.th ☎️ 02 274 5214

สินค้าที่เกี่ยวข้อง