Air Treatment Equipment

Air Treatment Equipment คืออะไร

คือระบบกรองอากาศหลังผ่านการอัดความดันโดยปั๊มลม หรือเครื่ออัดอากาศ (Air compressor) เพื่อให้ลมมีคุณภาพตามคุณสมบัติในการใช้งาน และป้องกันการควบแน่น (Condense) เป็นน้ำของความชื้น (Moisture) ในลมอัด อุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่

  • เครื่องทำอากาศแห้ง (Air dryer) คืออุปกรณ์เอาความชืน (Moisture) ในอากาศออกให้เหลือน้อยกว่าค่าที่ยอมรับ
  • อุปกรณ์กรองฝุ่น (Air filter)
  • อุปกรณ์ปรับความดันลม (Air regulator)