SFFECO Fire Pump

sffeco fire pump system

SFFECO เป็นผู้ผลิตปั๊มดับเพลิง หรือไฟร์ปั๊มที่มีชื่อเสียง มีใช้ในระบบน้ำดับเพลิงอย่างแพร่หลายทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานประกอบ โรงงานทั่วๆไป และอาคารพาณิชย์ในตะวันออกกลาง ยุโรป และเอเชีย

ชนิดของไฟร์ปั๊มของ SFFECO

เป็นปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal pump) ชนิดต่างๆ เช่น

1 แบบเอนด์สัคชั่น (End suction type)
2 แบบสปลิทเคสซิ่ง (Split casing type)
3 แบบเวอร์ทิคอลเทอร์ไบน์ (Vertical turbine type)

ไฟร์ปั๊มยังแบ่งตามชนิดการใช้งานการใช้งาน คือ

• ปั๊มดับเพลิงหลัก (Main pump) ใช้ปั๊มน้ำเพื่อดับเพลิงเป็นหลัก
• ปั๊มจ๊อคกี้ (Jocky pump) ใช้เพื่อปรับเสริมความดันในระบบน้ำดับเพลิง

การเลือกชนิดและขนาด (Pump selection) ของปั๊มดับเพลิง
ขึ้นกับปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ (Capacity) ตามการออกแบบของระบบ และความดัน (Pressure) ที่ต้องการในการดับเพลิง ซึ่งวิศวกร (Designer) จะคำนวณตามพื้นทีที่จะต้องควบคุบเพลิง ตามมาตรฐานของ NFPA หรือของ วศท. วัสดุที่เลือกใช้ในการทำปั๊มจะขึ้นกับคุณสมบัติของน้ำดับเพลิงที่ใช้

การออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้ง
จะยึดตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย NFPA 20 หรือ วศท. มีการตรวจสอบประกันคุณภาพความปลอดภัยโดยสถาบันอิสระ UL หรือ FM.