About Magnetic Drive Pump

Magnetic Drive Pump

แมกเนติกไดรว์ปั๊ม

เป็นปั๊มที่ใช้แรงขับจากมอร์เตอร์ ส่งผ่านพลังที่เกิดจากการหน่วงเหนี่ยวของอำนาจแม่เหล็ก (Magnetism) ไปขับตัวปั๊มแทนที่จะใช้จากพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานจากภายนอก เป็นการใช้พลังงานที่มีประสิทธิผล ตัวปั๊มไม่ต้องการระบบซีล และการหล่อลื่น จึงไม่มีการรั่วของน้ำมันและสารเคมีจากตัวปั๊ม ไม่มีอันตรายไดๆเกิดขึ้นในระหว่างใช้งาน ใช้แพร่หลายในระบบการปั๊มน้ำ น้ำมัน และสารเคมีอันตราย
article magnetic drive pump

ใบพัดของปั๊มจะถูกหมุนโดยการหมุนของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากแท่งแม่เหล็กถาวรหลายแท่งซึ่งติดแน่นที่ตัวแกนของใบพัด แรงขับจะมาจากสนามแม่เหล็กที่ติดกับแกนของมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์หมุนก็จะหมุนสนามแม่เหล็กไปหน่วงเหนี่ยวแท่งเหล็กถาวรที่แกนหมุนใบพัด ให้หมุนตามไปด้วย แมกเนติกไดร์วปั๊มไม่มีการต่อโดยตรงของแกนมอร์เตอร์และแกนของปั๊มระบบปั๊ม

Magnetic Drive Pump เข้ามามีบทบาทการใช้งานในด้านของการขนถ่ายสารเคมีเป็นอย่างมาก ข้อดีต่าง ๆ มากมายที่มีเหตุผลในการนำปั๊ม หรือปั๊มที่ขับเคลื่อนด้วยแมกเนติกไดรว์ปั๊ม ระบบแม่เหล็ก มีข้อดีข้อเสียหลักๆ ได้แก่

ข้อดี

  1. ปราศจาการรั่วซึม (Leak free) ตลอดอายุการใช้งาน ไม่มีการรั่ว ใช้กับของไหลที่อันตราย (Hazardous fluid) และราคาแพง (Expensive fluid)
  2. วัสดุปั๊มทำชื้นส่วนและใบพัดเป็นพลาสติกชนิดพิเศษ สามารถทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้
  3. มีความน่าเชื่อถือได้ บำรุงรักษาง่าย ใช้เวลาน้อย ชิ้นส่วนน้อย
  4. ใช้การต่อถ่ายพลังด้วยแม่เหล็ก ไม่ต้องหา Alignment
  5. ใช้งานกับสารเคมีที่มีการกัดกร่อนสูงได้
  6. ใช้พลังงานน้อยกว่า

ข้อเสีย

1.ปั๊มจะไม่สามารถเดินตัวเปล่าได้เลย เหตุผลคือเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการขับเคลื่อนส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกและปั๊มใช้การขับเคลื่อนด้วยความเร็วรอบที่สูง ประกอบกับการใช้ตัวสารเคมีเองเป็นตัวระบายความร้อน ดังนั้น หากหน้างานมีความเสี่ยงที่จะทำให้ปั๊มแก่การเดินตัวเปล่าได้ ไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม ควรจะมีระบบป้องกันการเดินตัวเปล่า หรือการป้องกันการเดินเครื่องโดยไม่มีของๆหลในตัวปั๊ม (Run dry protection) เพื่อให้การใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดระหว่างการทำงาน

2. ปัญหาอื่นของปั๊มขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก หรือ Magnetic Drive pump คือวัสดุ ถึงแม้ว่าจะสามารถทนต่อสารเคมีได้ แต่ก็ยังไม่สามารถทนต่อสภาวะ สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้ เช่น แสงแดด ความร้อนจะบริเวณการทำงาน การกระแทกอย่างรุนแรง ซึ่งความเสียหายต่าง ๆ จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสภาวะนั้น ๆ หรือบางยี่ห้ออาจจะยังมีส่วนประกอบของโลหะอยู่บาง เช่นส่วนที่เป็น Bracket หรือเสื้อของปั๊ม หากมีการติดตั้งอยู่หน้างานที่มีไอระเหยของเคมีสูง ส่วนนี้อาจจะถูกกัดกร่อนได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการเสียหายและเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้งานจะต้องจ่ายโดยไม่จำเป็น

3. แมกเนติกไดรว์ปั๊ม (Magnetic Drive pump) ไม่เหมาะสำหรับสารเคมีที่มีตะกอนแข็งปะปนอยู่ เช่น สนิมเหล็ก, ผลึกแข็ง, ทราย, เศษแก้ว เป็นต้น

แมกเนติกไดรว์ปั๊ม (Magnetic Drive Pump) ที่เหมาะสำหรับใช้กับกรด ด่าง ที่มีความเข้มข้นต่างๆกัน จะเลือกใช้วัสดุดังนี้

1. ตัวปั๊ม (ตัวเสื้อ) และอุปกรณ์ภายในผลิตจากวัสดุเอทิลีน ETFE (tetrafluoroethylene) ชนิดของพลาสติกถูกออกแบบให้มีความต้านทานการกัดกร่อนสูงและความแข็งแรงในช่วงอุณหภูมิกว้าง ETFE เป็นโพลิเมอร์ (Tetrafluoroethylene) ETFE มีอุณหภูมิหลอมเหลวที่สูงมาก ทนสารเคมี, ทนไฟฟ้า มีความทนทาน ทนกรด hydrofluoric คล้ายๆกับเทฟลอน หรือโพลิเตตราฟลูออโรเอทิลีน ( Polytetrafluoroethylene, PTFE ) ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักมากชนิดหนึ่ง ทนต่อความร้อนได้สูง ทนต่อบรรยากาศได้ดี เป็นวัสดุเฉื่อย ทนต่อสารเคมีและสารละลายได้สูง ทนต่อการสึกกร่อนได้ดี ผิวมันทนทาน ความหนาแน่นสูง ขึ้นรูปด้วยความร้อนไม่ได้ แต่ใช้วิธีการชินเตอริงที่อุณหภูมิสูง 327 C เมื่อวัสดุเย็นตัวอย่างรวดเร็วจะมีความเหนียวและดัดขึ้นรูปได้ ปาดผิวได้ แต่ไม่สามารถเชื่อมประสานหรือติดกาวได้

2. ยางหรือซีลภายในเป็น เอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน (Ethylene-Propylene Diene Rubber, EPDM) ยางชนิดนี้มีสมบัติเด่นในด้านทนต่อการเสื่อมสภาพจาก อากาศ ออกซิเจน โอโซน แสงแดด และความร้อนได้ดี นอกจากนี้ยังทนต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากสารเคมีกรด และด่าง ได้ดีอีกด้วย (VITON หรือ FKM ไม่เหมาะสำหรับด่างที่มีความเข้มข้นสูงๆ)

3. ตลับลูกปืน เป็น High density carbon bearing และเพลาเป็น Ceramic spindle

การนำ Magnetic drive pump ไปใช้งาน

1. Chemicals – Transfer of all kinds of acids, alkalis, alcohol, solvents & other liquids free of solid
2. Surface Conditioning – Transfer from tanks and containers as well as circulation and treatment baths
3. Food and beverage – Pumping CIP detergents used for cleaning pipes and other food process equipment
4. Photo Processing – Transfer of photo development chemicals and inclusion in processing machines.
5. Mechanical – Handling of oil, fats, lubricants, cooling liquids, solvents and solid-free products
6. Water Treatment – Pumping samples, dosing acids and alkalis for pH control.
7. Hazardous and corrosive liquids – Processing and transferring fuels and other volatile liquids
8. Cryogenics – Pumping liquids for equipment cooling, medical cooling, air conditioning, LNG
9. Tank cleaning
10. Tank to tank transfer
11. Dispensing
12. Pressure boosting
13. Loading
14. Offloading
15. Metering
16. Batching

IQS มี Magnetic drive pump ทั้งชนิดที่ทำจากโลหะ และทำจากเทอร์โมพลาสติก จากแบรนด์ชั้นนำ ที่มีใช้แพร่หลายทั่วโลก

สนใจสินค้าและบริการ ขอคำปรึกษา ติดต่อ บริษัท อินทีเกรทเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง