About Vane Pumps rev1

เกี่ยวกับ Vane Pump หรือ ปั๊มแบบใบพัด

article vane pump rev1
 
เวนปั๊มหรือปั๊มแบบใบพัด เป็นปั๊มที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความเร็วรอบที่สูง และเหมาะสำหรับใช้กับงานที่ต้องการอัตราการไหลสูงแต่แรงดันต่ำไปจนถึงขนาดปานกลาง และมีทั้งแบบที่ใบพัดคงที่กับแบบปรับค่าได้ด้วยการย้ายจุดศูนย์กลาง ของตัวหมุนที่ใบพัดเสียบอยู่

article vane pump rev1

หลักการทำงานของเวนปั๊ม

น้ำมันไฮดรอลิกจะถูกส่งเข้ามาทางช่องเข้า แล้วเข้ามาเติมในส่วนช่องว่าง เมื่อปั๊มเริ่มหมุนตัว ใบพัดก็จะถูดสลัดออกมาสัมผัสกับตัวเรือน โดยแกนของใบพัดจะติดอยู่เยื้องกับจุดศูนย์กลางของตัวเรือน จากการที่แกนใบพัดติดอยู่เยื้องกับจุดศูนย์กลาง ทำให้ช่องว่างระหว่างใบพัดแต่ละช่วงไม่เท่ากัน โดยในช่วงจังหวะดูด ช่องว่างระหว่างใบพัดจะถูกขยายออกจนมีช่องว่างมากที่สุด หลังจากนั้น ช่องว่างจะเริ่มลดลงเป็นจังหวะการอัด การทำงานของตัวปั๊มจึงเงียบ ไม่มีเสียงดังรบกวน
 
article vane pump rev1

ขั้นตอนการทำงานของปั๊มแบบใบพัด
 
article vane pump rev1

Types of Vane Pump

 1. Balanced Vane Pump
 2. Unbalanced Vane Pump
 3. Variable Displacement Vane Pump

Advantages of Vane Pump:

 • Vane pumps are self-priming, strong, and provide continuous delivery at a fixed speed.
 • They provide uniform discharge with negligible vibrations.
 • Their vans are self-compensating for wear, and the vans can be easily replaced.
 • These pumps do not require a check valve.
 • They are light in weight and compact.
 • They can handle liquids containing vapors & gases.
 • Volumetric and overall efficiencies are high.
 • Discharge is fewer sensitives to changes in viscosity & pressure variations.
 • It can handle low viscosity liquids at high pressures.
 • It can dry run for short periods.
 • This pump develops a good vacuum.
 • Balanced pump bearing eliminates side loads, and therefore higher operating pressures can be used.

Disadvantages of Vane Pump

 • Relief valves are required to protect the pumps in the event of a sudden stop of delivery.
 • They are not suitable for abrasive liquids.
 • They require good sealing.
 • They require good filtration systems, and foreign particles can severely damage the pump.
 • It has a complex design.
 • It is unsuitable for high viscosity liquids at high pressures.
 • They are fixed displacement pumps.

Materials Of Construction / Configuration Options

 • Externals (head, casing) - Cast iron, ductile iron, steel, and stainless steel.
 • Vane, Pushrods - Carbon graphite, PEEK®.
 • End Plates - Carbon graphite
 • Shaft Seal - Component mechanical seals, industry-standard cartridge mechanical seals, and  magnetically-driven pumps.
 • Packing - Available from some vendors, but not usually recommended for thin liquid service

Application of Vane Pump:

This pump has various applications for the pumping of the following fluids:

 • Aerosol and Propellant
 • Aviation Services – Fuel Transfer, Deicing
 • Auto Industry – Fuel, Lube, Refrigeration Cooling
 • Bulk transfer of LPG and NH3
 • LPG cylinder filling
 • Alcohol
 • Refrigeration – Freons, Ammonia

กราฟแสดงสมรรถภาพของ PD ปั๊ม

article vane pump rev1

article vane pump rev1

Difference between Centrifugal Pump and Vane Pump

Vane Pump Centrifugal Pump
It is a Positive displacement pump. It is a dynamic pump.
The vane pump works on the principle of positive displacement. It works on the principle of centrifugal force.
It has no priming issues. It has priming issues.
This pump is less efficient. Centrifugal pump has high efficiency.
It has an average initial cost. It has a high initial cost.
These are less commonly used compared to centrifugal pumps. These are the most commonly used pumps.
Vane pumps control the flow excellently. These pumps have a very poor capability to control the flow.

การเลือกใช้ปั๊มจะต้องกำหนดความดันและปริมาณการไหลที่ต้องการแล้ว จะต้องให้การออกแบบ (Design) ตรงกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ยอมรับ (Design code and standard เช่น ANSI, API, ISO, JIS, DIN, NFPA เป็นต้น) และคำแนะนำที่ยอมรับในการออกแบบปั๊มอุตสาหกรรม (Industrial practices) ชนิดนั้นๆ

บริษัทไอคิวเอส มีวิศวกรที่มีความชำนาญในการเลือกชนิด (Type) ขนาด (Size) และกำลัง (Rating) ของปั๊มให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทผู้ผลิตปั๊ม สามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้ตลอดเวลา

บริษัทไอคิวเอส เป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มมากหลายชนิด (Wide range) ครอบคลุมการใช้งาน (Application) ในอุตสาหกรรมเกือบทุกชนิด เช่นปั๊มน้ำ ปั๊มขนส่งน้ำ ปั๊มเอพีไอ ปั๊มน้ำเสีย ปั๊มระบบอาหาร เป็นต้น เป็นปั๊มที่ระดับคุณภาพเป็นที่ยอมรับ มีการใช้งานแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยเอง สินค้ามีให้เลือกหลายแบบ หลายการใช้งาน หลายแบรนด์ หลายราคา ให้ลูกค้าเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับงาน นอกจากนี้บริษัทยังรับผิดชอบในบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าสบายใจในการเลือกใช้ปั๊ม

สนใจติดต่อ ขอคำปรึกษา ติดต่อ บ. อินทีเกรทเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด