About Progressive Cavity Pump or PC Pump or Single Screw Pump

Progressive Cavity Pump, PC Pump, Single Screw Pump

ปั๊มแบบสกรูเดี่ยว หรือ ปั๊มแบบเกลียว หรือพีซีปั๊ม (Screw Pump or Progressive Cavity  pump or PC Pump) จัดเป็นปั้มชนิดสกรูหมุนรอบแกน (Rotary) พีซีปั๊มถือเป็นหนึ่งในชนิดของปั๊มปริมาตรคงที่ (Positive Displacement Pump, PD pump)

ชนิดของพีดีปั๊ม

article progressive cavity pump or pc pump or single screw pump

พีซีเป็นปั๊ม ที่มีชื่อเรียกหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเคยชินของผู้ใช้ เช่น ปั๊มสกรูเดี่ยว ปั๊มเดือยหมู ปั๊มงู ปั๊มโมโน ปั๊มมอยโน หรือเพอริสแตลติกปั๊ม หรือพีซีปั๊ม

ใช้หลักการของการขับเคลื่อนที่ของสารที่จะปั๊มหรือเคลื่อนย้ายผ่านสเตเตอร์ของตัวปั๊ม (Stator หรือ Casing) ซึ่งเป็นวัสดุทำด้วยยางขนาดยาว วัสดุที่เป็นแกนหมุน (Rotor หรือ Screw) ทำด้วยโลหะ การเคลื่อนจะเป็นในลักษณะการก่อให้เกิดช่องว่าง  (Cavity) ในตัวปั๊มในระหว่างการหมุนแต่ละรอบ และเกิดทำการบีบอัดโดยการหมุนของตัวสกรู (Screw rotor) เกิดสลับกันไป ทำให้ของเหลวถูกดูดเข้าสู่ภายในช่องว่างในตัวปั๊ม (Inlet) ตัวโรเตอร์ที่รับกำลังจากมอเตอรเคลื่อนที่ขึ้นลง (Up and down) เป็นการบีบและคลาย (Squeeze) เพื่อดันของเหลวไปทางช่องออก (Outlet)ไปด้านหน้า

ส่วนประกอบของพีดีปั๊ม ประกอบด้วย

 • โรเตอร์ (Rotor) หรือสกรู (Screw)
 • สเตเตอร์ (Stator) หรือเคสซิ่ง (Casing)
 • ชุดซีลคอเพรา (Shaft seal)

article progressive cavity pump or pc pump or single screw pump

พีซีปั๊มแบบแกนแนวดิ่ง (Vertical PC Pump)

article progressive cavity pump or pc pump or single screw pump

พีซีปั๊มแบบมีตะแกรง (Hopper pump)

article progressive cavity pump or pc pump or single screw pump

ชื่อชิ้นส่วนของพีซีปั๊ม

article progressive cavity pump or pc pump or single screw pump

ลักษณะโรเตอร์และเคสซิ่งของพีซีปั๊ม

article progressive cavity pump or pc pump or single screw pump

ลักษณะของสเตเตอร์ หรือ เคสซิ่ง

article progressive cavity pump or pc pump or single screw pump

เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานกับของเหลวที่มีความหนืดมากๆ หรือของเหลวที่มีอนุภาคของแข็งปะปน เช่น อุตสาหกรรมอาหาร น้ำปูน น้ำดิน โคลน กระบวนการผลิตไบโอดีเซล ไบโอแมส เอทธานอล และกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น เสื้อปั๊ม (Pump Body) มีวัสดุให้เลือกใช้คือ Stainless 304/316 และเหล็กหล่อ (Cast Iron G25) จุดต่อกับชุดเกียร์มอเตอร์ (Coupling) มีให้เลือกใช้ทั้งแบบ Bearing แบบใช้พลังไฮดรอลิค (Hydraulic)

ตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างพีซีปั๊ม

Pump Materials

 • Cast Iron GG25
 • Bronze
 • Stainless Steel (AISI 304 & 316)
 • F55 Super Duplex
 • ECTFE Fluoropolymer Coatings on request.
Rotors

 • AISI 420 & Induction Hardened AISI 420
 • Stainless Steel AISI 304 & 316
 • F51 Duplex & F55 Super Duplex
 • Special coatings are also available such as HCP (Hardened Chrome Plated), Ceramic & HVOF Tungsten Carbide
Stators

 • NBR, Food Grade NBR & Food Grade White NBR
 • HNBR & Food Grade HNBR
 • Buna-N (Select models)
 • EPDM, Food Grade EPDM & Food Grade White EPDM
 • FPM & Food Grade FPM
 • Silicone
 • Hypalon (Select models)
 • PTFE (Select models)

มาตรฐานทางวิศวกรรมในการสร้างพีซีปั๊มและประกาศนียบัติ

Rotors Standards & Certification

Subtor Rotors use ISO 9001:2015 and OHSAS 18001:2007 Quality Management Certificates. Their full range of Progressive Cavity Pumps has been designed and manufactured according to the highest standards and are distributed globally to a variety of challenging applications within industries such as wastewater treatment, oil and gas, industrial, oenological, pharmaceutical, food and beverage. The entire range can also be ATEX certified and is API676 Compliant. The DX & JX series are also provided with EHEDG, 3A & FDA Certification.
 
ประโยชน์ของพีซีปั๊ม

Benefits of progressive cavity pumps

 • Continuous, low-pulsation handling of even high-viscosity liquids: The even rotation of the rotor avoids sudden pressure changes.
 • Gentle handling of media with a high solid content: There are only low shear forces in the conveying space between rotor and stator.
 • Great dosing precision: Depending on the speed, the pump capacity can be determined exactly for progressive cavity pumps.
 • Easy reversing of the direction and conveying direction
 • High suction capability even with high gas content (up to 9 mWs)
 • Large free ball passage: High permissible diameter for solids prevents clogs
 • Low life-cycle costs thanks to long service life and maintenance intervals

ข้อได้เปรียบในการใช้พีซีปั๊มของซับเตอร์

Advantages of Subtor’s Progressive Cavity Pump

 • Uniform flow which is proportional to the speed of rotation
 • Suitable for low NPSHa & suction lift (up to 8 m) applications, dependent on size, number of stages and speed
 • Able to handle shear sensitive and heterogeneous fluids containing gases, solids, abrasive particulates & fibrous materials
 • Pump both low and high viscosity fluids
 • Use for low flow and dosing applications
 • Wide Temperature range from -40ºC to +150ºC
 • Low pulsation with minimal impact on the process media
 • High discharge pressures, up to 48 Bar (6 Bar / Stage). Units are available with 1 – 8 stages
 • Reversible Operation, effective up to 12 bar
 • Pumps can be manufactured to meet a wide variety of materials available meaning pumps can be specifically catered to individual applications
 • Pin Joint design which provides increased solids passage & protection as well as high reliability & operational life span of up to 8000 hrs before maintenance or failure.

การเลือกใช้งานของพีซีปั๊ม

Application of Progressive cavity pumps
Most commonly found and examples of applications.
1. Biogas/Anaerobic Digestion Industries

 • Pumping of liquid livestock to Collection Tanks or Animal Waste directly to Digesters
 • Injection of liquid manure from Liquid Sewage Collection Tanks to Digestate Feed pump
 • Digestate Feeding from Biomass Collection Tanks to Digesters
 • Pumping of partially fermented biomass from Main Digesters to Post-Digesters
 • Transfer of Digestate from the Post-Digesters to Final Storage & Processing.

2. Brewing, Distilling & Oenological Industries

 • Pumping of crushed & destemmed must
 • Transfer of must from fermenters to processing tanks
 • Transfer of processed fluids to barrels for ageing
 • Conveyance of filtered product to bottling lines

3. Paper making industries

 • Transfer of pulps to dosing/metering system
 • Transfer of dyes, fillers & fixatives to the metering system
 • Transfer of wastewaters from forming stages (pressing, filtering, bleaching & coating) to purification/treatment system

4. Wastewater Treatment industries

 • Transfer or thickened sludge from storage tanks to dewatering systems
 • Transfer of treated sludge to storage silos, tanks or vats
 • Dosing & metering of polymers & additives

 
บริษัทไอคิวเอส เป็นผู้แทนจำหน่ายพีซีปั๊มแบรนด์ซับเตอร์ (Subtor) จากเยอรมัน ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำ มีชื่อเสียง มีใช้งานทั่วโลกและในเมืองไทย

ซับเตอร์ยังสามารถทำปั๊มใหม่สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงาน และสามารถออกแบบ (Re-engineering) และทำอะไหล่เพื่อทดแทน (Replacement) ปั๊มเก่าของแบรนด์อื่นที่ลูกค้าใช้งานอยู่ โดยทางซับเตอร์ รับประกันสมรรถนะและคุณภาพการใช้งาน

บริษัทไอคิวเอสมีวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เพื่อให้คำปรึกษา ในการเลือกชนิด (Type)  ขนาด (Size) และกำลัง (Rating) ของปั๊มที่เหมาะสมแก่การใช้งาน  และได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

บริษัทไอคิวเอสมีพีซีปั๊มให้เลือกหลายแบบ หลายขนาด หลายวัสดุ หลายวัสดุตามแต่การใช้งาน มีหลายแบรนด์ และหลายราคา

สนใจสินค้า ขอคำปรึกษา ติดต่อ บ. อินทีเกรทเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด