About Peristaltic Pump

Peristaltic Pump

หรือ Hose Pump บางคนเรียกว่า ปั๊มรีดท่อ คือ ปั๊มรีดท่อ, ปั๊มรีดสายยาง, ปั๊มดูดจ่ายของเหลวแบบรีดท่อ หรือสายยางโดยอาศัยหลักการแทนที่ (Positive Displacement) ตัว roller หรือ ลูกรีด จะ รีด สายยาง เป็นช่วงๆ เพื่อ ผลักดันให้ของเหลวในสายยางเกิดการเคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ การที่ลูกรึดหมุนต่อเนื่องทำให้อัตราการสูบจ่ายคงที่ โดยที่ของเหลว ไม่มีการสัมผัส กับ ส่วนอื่นๆใด ของปั๊ม เลย นอกจากสายยางเท่านั้น จึงไม่ มีการสึกกร่อน (abrasion) การกัดกร่อน (corrosion) ที่จะเกิดขึ้น กับปั๊ม นอกจากนี้ สายยาง ก็ยังถอดออกได้ เพื่อทำความสะอาด หรือ ฆ่าเชื้อ

การติดตั้ง Peristaltic Pump

มีการติดตั้ง Pulsation dampener เพื่อทำให้การไหลสม่ำเสมอ ไม่กระตุกที่ท่อออก

article peristaltic pump

การทำงานของ Peristaltic pump

มีให้เลือกตั้งแต่ขนาดท่อ 10-150 มม มีวัสดุให้เลือกหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสารที่ต้องการปั๊ม รวมทั้งวัสดุที่ใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร (Food grade)

 

article peristaltic pump

 

article peristaltic pump
ลักษณะของท่อสายยาง

Peristaltic Pump หรือ Hose Pumpเป็นปั๊มที่ใช้การบีบอัดของท่อยาง หรือพลาสติก ของไหลจะไหลมาตามท่อ ของไหลจะไม่มีการสัมผัสกับโลหะ จึงไม่มีการกัดกร่อน การไหลจะเป็นตามจังหวะการบีบอัดของลูกอัด (Roller on bearing) ต่อท่อ การไหลจึงไม่ต่อเนื่อง (Pulsation flow) ต้องใช้อุปกรณ์ลดการกระตุก (Pulse flow) ของการไหล (Pulsation dampener) เพื่อทำให้การไหลสม่ำเสมอขึ้น

 

In line Pulsation dampener

มีการติดตั้ง In line Pulsation dampener ในระบบท่อ เพื่อทำให้การไหลสม่ำเสมอ ไม่กระตุกที่ท่อออก

article peristaltic pump

Peristaltic Pump หรือ โฮสปั๊มเป็นปั๊มที่ใช้การบีบอัดของท่อยาง หรือพลาสติก ของไหลจะไหลมาตามท่อ ของไหลจะไม่มีการสัมผัสกับโลหะ จึงไม่มีการกัดกร่อน การไหลจะเป็นตามจังหวะการบีบอัดของลูกอัด (Roller on bearing) ต่อท่อ การไหลจึงไม่ต่อเนื่อง (Pulsation flow) ต้องใช้อุปกรณ์ลดการกระตุก (Pulse flow) ของการไหล (Pulsation dampener) เพื่อทำให้การไหลสม่ำเสมอขึ้น

รูปแบบและผลประโยชน์ในการใช้งาน​

 • “Roller on bearing” ได้ออกแบบให้ตัวลูกกลิ้งหมุนรอบตัวเองขณะทำงานซึ่งจะลดแรงเสียดทานระหว่างลูกกลิ้งและท่อยางทำให้ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นตลอดอายุการใช้งาน
 • เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากจะไม่มีการปนเปื้อนของของเหลวกับน้ำมันหล่อลื่นในกรณีที่ท่อยางเกิดการแตกเสียหาย
 • สามารถดูดของเหลวขึ้นมาในทางดูด (Suction lift)ได้สูงถึง 8.5 เมตร
 • ปั๊มสามารถหมุนกลับทางได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ
 • บำรุงรักษาง่าย มีอะไหล่คือท่อยางที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน
 • สามารถสูบจ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูงและมีอนุภาคปะปนโดยที่คุณสมบัติของแข็งไม่เปลี่ยนรูป

ท่อ (Tubing) จะเลือกจากวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน ทนต่อความร้อน (Heat resistance) และการกัดกร่อนของสารเคมี (Chemical resistance) ทนต่อการกัดกร่อน และการขีดข่วน จากของไหลนั้นๆ และยังมีท่อที่ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้ด้วย (FDA approved)

อัตราการไหลของสารตัวอย่างจะขึ้นกับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (Inside diameter) ของสายยางและจำนวนรอบของการหมุนของ Drive เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบอัตราการไหลก่อนจึงจะคำนวณขนาดของสายยางและ Drive ที่ต้องการได้ ซึ่งสายยางที่ใช้กับ Peristaltic Pump ส่วนใหญ่จะเป็นสายยาง Silicone หรือ สายยางสังเคราะห์พิเศษ ที่ทำมาใช้กับ Peristaltic Pump ได้ (ต้องทนการรีดได้ดี) และสามารถทนกับคุณสมบัติทางเคมีของสารตัวอย่างชนิดนั้นๆ ได้ด้วย

วัสดุทำท่อยาง (Hoses Material)

 • NN ทำจาก Natural Isoprene เหมาะสำหรับของเหลวที่มีสามารถกัดเซาะเจือปน (Abrasive Liquid) ทนอุณหภูมิได้ถึง 85 °C
 • NP ทำมาจาก Natural Isoprene (Food grade) ลักษณะคล้ายแบบ NN แต่เหมาะสำหรับใช้กับของเหลวประเภทอาหาร (ตามมาตรฐาน FDA)
 • EP ทำจาก EPDM เหมาะสำหรับของเหลวจำพวกสารเคมีชนิดต่างๆ ทนอุณหภูมิได้ถึง 95 °C
 • RF ทำจาก NBR (Food grade) เหมาะสำหรับของเหลวจำพวกน้ำมันและไขมันต่างๆ ทนอุณหภูมิได้ถึง 75 °C (ตามมาตรฐาน FDA)
 • PH ทำจากยางผสม Polypropylene สังเคราะห์ เหมาะสำหรับของเหลวในอุตสาหกรรมยา ทนอุณหภูมิได้ถึง 135 °C (ตามมาตรฐาน FDA)

Peristaltic Pump เหมาะสำหรับสูบ-จ่าย ขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่นอุตสาหกรรมอาหาร กากตะกอนน้ำเสีย สีหรือการเคลือบ เซรามิค เหมืองแร่ การกรองแบบบีบอัด (Filter press) ที่มีความหนืดสูงถึง 62,000 cps หรือดูดโคลนตมปริมาตร 850 กรัมต่อลิตร ขนาดตะกอน 25-30 มม. สามารถดูดของเหลวขึ้นมาสูงถึง 8-9 เมตร

Peristaltic Pump เป็นปั๊มที่ถูกใช้งานกันมากมาย ทั้งในครัวเรือน เช่น ในเครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้าบางรุ่น ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นส่วนประกอบในเครื่องจักร หลายๆ ประเภท เช่น เครื่องบรรจุ เครื่องทำความสะอาด หรืออยู่ในเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด อีกมากมาย และพบได้ในโรงพยาบาล เช่น เครื่องให้น้ำเกลือ หรือ เครื่องฉีดสารเข้าทางหลอดเลือด เครื่องมือแพทย์ และ ทันตกรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง