About Metering Pump Part Two

Metering pump หรือ ปั๊มมาตรวัด

เป็นปั๊มที่นอกจะใช้ในการขนส่งของใหลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง แล้วยังใช้ในการวัดปริมาณการไหลของไหลนั้นๆ เพราะปริมาณการไหลต่อรอบของการหมุนคงที่ สามารถคำนวณเป็นปริมาตรของการไหลต่อเวลาได้

ปั๊มมาตรวัด (Metering pump) โดยทั่วไปจะใช้พีดีปั๊ม (PD pump - Positive displacement pump) เพราะให้ปริมาณการไหลต่อรอบคงที่ (Constant flow rate per revolution)

ปั๊มลูกสูบ (Reciprocating pump) หรือพลังเจอร์ปั๊ม (Plunger pump) หรือไดอะแฟรมปั๊ม (Diaphragm pump) จะเหมาะสมกับปั๊มมาตรวัดที่สุด เพราะให้ปริมาตรคงที่ต่อรอบ

ปั๊มแยกเป็นชนิดต่างๆ คือ

article metering pump part two

คุณสมบัติของปั๊มแบบต่างๆ

article metering pump part two

รูปแบบการติดตั้งของปั๊มมาตรวัด (Metering pump)

1. ต้องติดตั้งอุปกาณ์กรองสิ่งเจือปน หรือสารปนเปื้อนที่เป็นเม็ดแข็ง เพราะจะทำให้อุดตันในตัวปั๊ม หรือระบบดูด หรือทำให้ปั๊มสึกหรอเร็วขึ้น การทำหน้าที่การวัดจะเสื่อมลง
2.การใหลของพีดีปั๊มจะไม่สม่ำเสมอ (Steady flow) ตามการหมุนแต่ละรอบ จำเป้นต้องติดตั้งอุปกรณ์หน่วงเพื่อความดัน (Pulsation dampener) เพื่อให้การปรับการใหลให้สม่ำเสมอขึ้น
3. ต้องติดตั้งวาล์วนิรภัย (Safety relief valve) เพื่อป้องกันความดันในระบบสูงเกินไป จนอุปกรณ์ในระบบเสียหาย
4. ส่วนใหญ่แล้วจะติดตั้งตัวมาตรวัด (Calibration column) เพื่อคำนวณปริมาตรการไหล และตรวจสอบความถูกต้อง เพราะใช้ไปนานๆแล้วปั๊มมาตรวัดจะทำงานคลาดเคลื่อน ต้องทำการปรับแต่งใหม่
5. การเลือกวัสดุที่ใช้ ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับสารเคมีที่ปั๊ม เช่นทนต่อการกัดกร่อน และการทนต่อการเสียดสี

 

article metering pump part two

บริษัทไอคิวเอสเป็นผู้แทนจำหน่ายปั๊มมาตรวัด (Metering pump) หรือพีซีปั๊มชนิดต่างๆ เป็นแบรนด์ชั้นนำ มีคุณภาพสูง จากอเมริกา และยุโรป ที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ ใช้กันอยู่ทั่วโลก

บริษัทไอคิวเอสมีวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เพื่อให้คำปรึกษา ในการเลือกชนิด (Type)  ขนาด (Size) และกำลัง (Rating) ของปั๊มมาตรวัดที่เหมาะสมแก่การใช้งาน  และได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

บริษัทไอคิวเอส มีปั๊มมาตรวัดให้เลือกหลายชนิด หลายแบบ หลายขนาด หลายวัสดุ และหลายราคา ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

สนใจสินค้า ขอคำปรึกษา ติดต่อ บ. อินทีเกรทเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง