About Composite Drive Shaft Cooling Tower Coupling

เกี่ยวกับ Composite Drive Shaft Coupling

เป็นคอพปลิ้ง (Coupling) ส่งกำลัง (Power transmission) ขนาคยาวคล้ายท่อ (Shaft) ใช้สำหรับอุปกรณ์เครื่องถ่ายเทความร้อน (Cooling tower) ทำจากเหล็ก (Steel) หรือเอฟอาร์พี (FRP) หรือคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon fiber)

Composite shaft cooling tower coupling

เป็นแกนข้อต่อเพื่อส่งแรงระหว่างมอเตอร์ขับกับพัดลมระบายความร้อน แกนนี้ทำจากไฟเบอร์กลายเสริมแรง (FRP) หรือคาร์บอนไฟเบอร์เสริมแรง มีน้ำหนักเบากว่าแบบข้อต่อที่ใช้เหล็กถึง 80% จึงประหยัดพลังงานง่ายได้มาก แข็งแรง หนักน้อยมาก ง่ายในการติดตั้ง

article composite drive shaft

article composite drive shaft

TB Woods คอมโพสิทไดรว์ชาฟท์ (Composite cooling tower coupling)

ใด้รับการยอมรับแพร่หลายทั่วโลก และในประเทศไทย เช่น EGAT, Rach Power, G.J Steel, Thai Rungreung, Chaiyo AAA PP, IRPC, Komen PP, …etc. เป็นต้น

บริษัท TB Woods บริษัทในเครือของ Altra Motion Group ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องส่งกำลัง (Power transmission) ระดับโลก มีผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถออกแบบ คำนวณ เพื่อติดตั้งทดแทนคอมโพสิทไดรว์ชาฟท์ได้ทุกแบรนด์ และทุกรุ่น (ทั้งของเดิมทำจากเหล็ก และทำจาก FRP (Fiber reinforced polymer) หรือ Carbon fiber.

TB Woods สามารถรับประกันสมรรถนะการใช้งานและความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ
สนใจสินค้า และขอคำปรึกษา ติดต่อที่ บริษัทอินทีเกรตเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง