About Air Compressor

เกี่ยวกับปั๊มลม หรือ Air Compressor

article air compressor
 
ปั๊มลมเป็นอุปกรณ์ประเภทเดียวกับพัดลม และโบลวเวอร์ แต่ความดันต่างกัน ใช้งานต่างกัน

แยกเป็นประเภทต่างๆเหล่านี้

 

article air compressor

ปั๊มลม แบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ดังนี้
 
article air compressor

ระบบคอมเพรสเซอร์จะต้องติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆให้ครบถ้วน เพื่อความมีประสิทธิภาพของระบบ ดั่งนี้
 
article air compressor

ปั๊มลม หรือ Air Compressor ทำหน้าที่ในการอัดลมจากอากาศ (Atmospheric air) ให้มีแรงดัน (Pressor) สูงตามที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นระบบลมเพื่อใช้ในระบบควบคุมนิวเมติกส์ (Pneumatic control air) และไช้งานทั่ว (Service air)ไปในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

การใช้งานระบบนิวเมติกส์ในอุตสาหกรรมเล็กๆ ตัวอย่างเช่นอู่ซ่อมรถยนต์ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้านพ่นสี ส่วนใหญ่จะใช้เป็นปั๊มลมประเภทลูกสูบ (Piston type) ที่มีการใช้ปริมาณลมน้อยเเละแรงดันลมไม่สูงมาก ปั๊มลมประเภทลูกสูบเหมาะกับอุตสาหกรรมเล็กๆ ส่วนเครื่องปั้มลมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนมากแล้วจะใช้เป็นปั๊มลมประเภทโรตารีสกรู (Positive displacement type or Rotary type) ที่ให้ปริมาณลมที่มากและยังสามารถทำความดันลมได้สูงถึง 13 บาร์
ปั๊มลมแบ่งออกเป็น 6 ประเภทด้วยกัน

 • ปั๊มลมประเภทลูกสูบ (Reciprocating Air Compressor)
 • ปั๊มลมประเภทไดอะเฟรม (Diaphragm Air Compressor)
 • ปั๊มลมประเภทสกรู (Screw Air Compressor)
 • ปั๊มลมประเภทใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Rotary Air Compressor)
 • ปั๊มลมประเภทใบพัดหมุน (Roots Air Compressor)
 • ปั๊มลมประเภทกังหัน (Radial and axial flow Air Compressor)

โดยส่วนใหญ่แล้วปั๊มลมที่นิยมใช้กันมี 2 ประเภทได้แก่ ปั๊มลมประเภทลูกสูบ และ ปั๊มลมประเภทสกรู จะเห็นตามอู่ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และในโรงงานอุตสาหกรรม
1. ปั๊มลมประเภทลูกสูบ (Piston Air Compressor)
article air compressor
ปั๊มลมประเภทลูกสูบ
หลักการทำงานปั๊มลมลูกสูบ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังมาขับเคลื่อนลูกสูบให้เคลื่อนที่ขึ้นลง ทำให้เกิดแรงดูดเเละอัดอากาศภายในกระบอกสูบ โดยมีวาล์วทางด้านดูดและวาล์วทางออกทำงานสัมพันธ์กัน ถือเป็นปั๊มลมที่นิยมใช้งานมากที่สุดด้วยความเหมาะสมต่อการใช้งานและราคาที่ไม่สูงมากนักและยังสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกอีกด้วย โดยปั๊มลมชนิดนี้สามารถสร้างความดันหรือแรงดันลมได้ตั้งแต่ 1 bar ไปจนถึง 1,000 bar โดยแรงอัดจะขึ้นอยู่กับจำนวนขั้นของการอัด ยิ่งขั้นในการอัดมากก็จะสามารถสร้างแรงอัดได้สูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง สำหรับปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ ยังแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆได้อีกอย่างเช่น Booster Air Compressor, High Pressure Air Compressor ปั๊มลมแรงดันสูงแต่ให้เสียงที่เงียบ เพราะโดยปกติแล้วปั๊มลมประเภทลูกสูบนั้นจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเสียงดังขณะเครื่องทำงาน

2. ปั๊มลมประเภทไดอะเฟรม (Diaphragm Air Compressor)
article air compressor

ปั๊มลมประเภทไดอะเฟรม เป็นปั๊มลมที่ใช้หลักการทำงานคล้ายระบบลูกสูบเเต่จะมีแผ่นไดอะแฟรมเป็นตัวกั้นไม่ให้อากาศสัมผัสกับลูกสูบ ทำให้ลมที่ถูกดูดเข้าไปในปั๊มหรือเครื่องอัดลมจะไม่โดนหรือสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะ ส่วนลมที่ได้ก็จะไม่มีการผสมกับน้ามันหล่อลื่นสามารถสร้างแรงดันได้สูงคล้ายปั้มลูกสูบขึ้นอยู่กับการออกเเบบขั้นในการอัด ปั๊มลมชนิดนี้ ก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันคือลมที่ได้ออกมาจะเป็นลมที่สะอาดไม่มีอะไรปนเปื้อน จึงนิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน เช่น อุตสาหกรรมยา อุตสารกรรมอาหาร ใช้ปั้มเพื่อส่งสารเคมีต่างๆ เป็นต้น ข้อดีอีกอย่างคือมีเสียงที่เงียบกว่าปั๊มลมแบบลูกสูบ เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องการความเงียบและเสียงรบกวนน้อย

3. ปั๊มลมประเภทสกรู (Screw Air Compressor)
ปั๊มลมประเภทสกรู เป็นที่นิยมในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เพราะเครื่องปั๊มลมประเภทนี้จะให้การผลิตลมที่มีคุณภาพสูง โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังในการหมุนเพลาสกรู 2 ตัวให้หมุนเข้าหากันทำให้เกิดแรงอัดอากาศขึ้นมา เครื่องอัดลมแบบสกรูจะได้ปริมาณลมที่สม่ำเสมอกว่าแบบลูกสูบ

article air compressor

ทั้งนี้ปริมาณลมเเละเเรงดันลมขึ้นอยู่กับกำลังของมอเตอร์เเละการออกเเบบชุดสกรู ยิ่งกำลังสูงตัวเครื่องอัดอากาศก็จะสามารถผลิตปริมาณอากาศได้มากเเละมีขนาดที่ใหญ่ตามด้วย เครื่องปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศประเภทนี้จะสามารถจ่ายลม 170 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (m3/min) และยังสามารถทำความดันได้สูงถึง 13 บาร์

เครื่องปั๊มลมประเภทนี้ยังถูกแบบออกเป็นประเภทย่อยๆ ขึ้นกับตัวขับ และการออกแบบได้อีก อาทิเช่น

 • Belt Drive Screw Air Compressor
 • Direct Drive Screw Air Compressor
 • Gear Drive Screw Air Compressor
 • Variable Speed Drive Screw Air Compressor
 • Vacuum Screw Air Compressor
 • Single Stage Screw Air Compressor
 • Two Stage Screw Air Compressor

4. ปั๊มลมประเภทใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Rotary Air Compressor)
ปั๊มลมประเภทใบพัดเลื่อน จุดเด่นของปั๊มลมประเภทนี้คือการที่เครื่องหมุนเรียบให้ความสม่ำเสมอ ทำให้อากาศที่ออกมามีแรงดันที่คงที่ เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงลมที่สม่ำเสมอ

article air compressor

และคงที่ เครื่องปั๊มลมประเภทนี้จะไม่มีลิ้นหรือวาล์วในการเปิดปิดในพื้นที่จำกัดทำให้ไวต่อความร้อน สามารถกระจายแรงลมได้ 4 – 100 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ความดันของลมอยู่ที่ 4 – 10 บาร์

5. ปั๊มลมประเภทใบพัดหมุน (Roots Air Compressor)
ปั๊มลมประเภทใบพัดหมุน ลักษณะของปั๊มลมประเภทนี้จะมีใบพัดหมุน 2 ตัว เมื่อโรเตอร์ 2 ตัวทำการหมุน จะทำให้ลมถูกดูดเข้าไปจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง โดยอากาศที่ถูกดูดเข้าไปนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนปริมาตร

article air compressor

ทำให้อากาศที่ไม่ถูกบีบหรืออัดตัว แต่อากาศจะมีการอัดตัวตอนที่เข้าไปเก็บในถังลม ปั้มลมประเภทนี้ต้องอาศัยการระบายความร้อนและอุณหภูมิที่ดี ไม่มีลิ้น ไม่ต้องการหล่อลื่นขณะทำงาน และมีต้นทุนการผลิตที่สูง ลักษณะการทำงานของปั๊มลมแบบใบพัดหมุน จะใช้ใบพัดหมุน 2 ตัวทำการหมุน ทำให้มีการดูดอากาศจากทางช่องลมเข้าผ่านเข้าใบพัดที่ 1 แล้วส่งต่อไปพัดที่ 2 แล้วผ่านไปฝั่งลมออก โดยไม่ทำให้อากาศถูกบีบตัวหรืออัดตัว

6. ปั๊มลมประเภทกังหัน (Radial and axial flow Air Compressor)
ปั๊มลมประเภทกังหัน เป็นปั๊มลมอีกประเภทหนึ่งที่มีการจ่ายอัตราลมที่มาก เนื่องจากลักษณะจะเป็นใบพัดกังหันดูดลมเข้าจากอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ตามแกนด้วยการหมุนที่มีความเร็วสูง และลักษณะของใบพัดก็เป็นส่วนสำคัญเรื่องอัตราการจ่ายลม สามารถกระจ่ายแรงลมได้ตั้งแต่ 170 – 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที(m3/min)

article air compressor

article air compressor

article air compressor

article air compressor

United Compressor System (UCS)

เป็นบริษัทในเครือของฮิตาชิ (Hitachi) ผู้ผลิตปั๊มลม หรือเครื่องอัดลม หรือแอร์คอมเพรสเซอร์ (Air Compressor) และโปรเซสแก๊ซคอมเพรสเซอร์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรม (Industrial compressor) ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น UCS ใช้เทคโนโลยีในการผลิตปั๊มลมที่ทันสมัยจากฮิตาชิ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ให้ลมมากกว่า และประหยัดพลังงานสูง UCS ใช้อุปกรณ์ปรับเปลี่ยนความถี่ของกระแสไฟที่ใช้ขับคอมเพรสเซอร์ (Variable frequency drive (VFD) หรือ Variable speed drive (VSD) เพื่อควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถประหยัดได้กว่า 50-60% จ่ายลมมากขึ้นประมาณ 7-10%  นอกจากผลิตปั๊มลมภายใต้แบรนด์ UCS แล้ว UCS ยังรับเป็นผู้ผลิตปั๊มลม (OEM) ให้แบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่น และยุโรป ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก การผลิตทั้งหมดทำภายใต้เทคโนโลยีการผลิตปั๊มลมของฮิตาชิ

ปั๊มลมเป็นอุปกรณ์ปั๊มอัดอากาศจากความดันบรรยากาศ (Atmospheric pressure) โดยใช้พลังงานกล (Mechanical energy) ผ่านเครื่องอัด (Compressor) เพื่อเพิ่มความดันอากาศให้สูงขึ้นตามความต้องการของการใช้งาน (Operating pressure) ลมอัด (Compressed air) มีแรงดันสูงตามที่ต้องการใช้งาน เพื่อใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในระบบนิวแมติกส์ (หรือระบบลมอัด) ของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบเครื่องมือควบคุมนิวแมติกส์ (Instrument air) ระบบลมเพื่อใช้ทั่วไป (Service air) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้งานในระบบนิวเมติกส์ในอุตสาหกรรมเล็กๆ ยกตัวอย่างเช่นอู่ซ่อมรถยนต์ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้านพ่นสี

UCS ผลิตปั๊มลม และโปรเซสคอมเพรสเซอร์ ดังนี้คือ

 • สกรูแอร์คอมเพรสเซอร์ (Screw air compressor)
 • เทอร์โบแอร์คอมเพรสเซอร์ (Turbo air compressor, Radial and Axial flow air compressor)
 • สโครลแอร์แอร์คอมเพรสเซอร์ (Scroll air compressor)แอร์โบลวเวอร์ (Air blower)
 • โปรเซสแก๊ซคอมเพรสเซอร์และโบลวเวอร์ (Process gas compressor and Blower)
 • มารีนคอมเพรสเซอร์และโบลวเวอร์ (Marine compressor and Blower)

การผลิตมีทั้งแบบชนิดใช้น้ำมันหล่อลื่น (Oil lubricated) และแบบไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น (Oil free)
นอกจากนี้ยังผลิดอุปกรณ์ประกอบระบบลมอัด (Auxiliary) เช่น

 • เครื่องกำจัดความชื้นของลม (Air dryer)
 • เครื่องกรองฝุ่นและความชื้นในลม (Air filter)
 • เครื่องเก็บความร้อน (Waste heat recovery)
 • เครื่องปรับความดันลม (Air regulator)
 • ถังเก็บลม (Air receiver หรือ Air storage tank)

คอมเพรสเซอร์และโบลวเวอร์แต่ละชนิดจะมีความสามารถในการอัดอากาศ (Capacity) และความดันลม (Pressure) ไม่เท่ากัน การเลือกใช้ชนิดและขนาด จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับงาน

สนใจสินค้า ขอคำปรีกษา ติดต่อ บ. อินทีเกรทเทต ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด