การตรวจสอบอุปกรณ์รับน้ำหนักหรือพยุงท่อ

PSH Pipe hanger and support inspection

โดยทั่วไปวิศวกรหรือช่างจะให้ความสนใจในระบบท่อในโรงงานน้อยมาก เพราะระบบท่อในโรงงานมีมากมาย แต่ความเสียหายอันเกิดจากระบบท่อมีโอกาศเกิดขึ้นน้อย ผลกระทบจากความเสียหายก็มีไม่มาก ถ้าการออกแบบและก่อสร้างดีพอก็แทบจะไม่มีปัญหา

แต่ในโรงงานที่มีระบบท่อเดินอย่างซับซ้อน มีจำนวนมาก หรือมีท่อที่มีความดันสูง มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก หรือเป็นท่อส่งแก๊ซไวไฟ (Flammable gas) หรือแก๊ซอันตราย (Toxic gas) การดูแล PHS ที่ไม่ดีพออาจจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียการผลิต และเกิดอันตรายจากการระเบิดของท่อได้ การปล่อยให้ระบบท่อไม่ได้รับการสนใจ (In - attentive) นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโรงงานที่ใช้งานมานาน

 

article pipe hanger and support inspection

article pipe hanger and support inspection

article pipe hanger and support inspection

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ PSH

  • เพื่อให้ PHS อยู่ในสภาพดี สามารถรับน้ำหนัก หรือทำงานได้ตามความต้องการ (Perform intent function)
  • เพื่อไม่ให้เกิดแรงดึง (Tension) หรือแรงเค้น(Stress) ที่ตัวท่อเกินกำหนดจนเกิดอันตรายต่อระบบท่อ

สาเหตุของการเสียหายระบบท่ออันเกิดจาก PSH

  • PHS เก่าเป็นสนิม เคลื่อนใหวของท่อเป็นไปอย่างมีอิสระ (Free movement) เป็นไปได้ยาก หรือติดขัด (Constraint) เกิดแรงเค้น (Stress) แก่ท่อขึ้นเป็นจุดๆ
  • สนิมกัดกินสปริงและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความล้าของสปริงเนื่องจากการใช้งานและความร้อนจนเสียคุณสมบัติ (Flexibility) ของความเป็นสปริง ความสามารถในการทำงานของ PHS จะเปลี่ยนไปจากเดิม
  • การยืดหดตัวของท่อผิดจากที่ออกแบบใว้เดิม เพราะมีแรงกระทำที่เกิดจากการต่อเติมท่อในระบบ มีการเพิ่มน้ำหนักของอุปกรณ์ในระบบท่อ ทำให้การขยายตัวผิดไปเดิมและมีแรงเค้นมากขึ้นจากที่ออกแบบให้รับได้ของ PHS
  • การขยายตัวของท่อ (Expansion) เนื่องจากความร้อนในทิศทางที่ทำให้เกิดการเบียดเสียด (Jam - in) ของท่อกับสิ่งกีดขวาง (Restriction) หรือมีแรงดึงต่อ PHS ไปในทิศทางที่ไม่ได้ออกแบบใว้ ทำให้เกิดแรงเค้นเพิ่มขึ้นต่อระบบท่อเพิ่มมากขึ้น
  • การสั่น (Vibration) ของอุปกรณ์รับน้ำหนักท่อ และความล้า (Fatigue) ของสปริงเนื่องจากการความร้อน และการใช้งานมานาน
  • เกิดแรงเค้นในระบบท่อที่เกิดจากความดันหรืออุณหภูมิภายในตัวท่อเอง ผสมกับแรงเค้นหรือแรงบีบอัดจากภายนอก จากการขยายตัวที่ไม่เป็นอิสระ ก่อให้เกิดแรงเค้นในระบบท่อเพิ่มขึ้น จนทำให้เกิดระเบิด แตก หรือล้า (Fatigue) ของโลหะใช้ทำท่อ

 IQS เป็นผู้แทนการค้าของ JIMC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำ PSH สินค้าของ JIMC เป็นแบรนด์ที่มีความเชื่อถือได้ ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมทั่วโลกและในเมืองไทย มีใช้ที่โรงงานของจีซี ไออาร์พีซี เอสซีจี ทีพีซี บีเอสที ไทยออยล์โกลบอลไบโอ เป็นต้น

บริษัทไอคิวเอสมีวิศวกรที่ชำนาญในเรื่องระบบท่อ พร้อมจะให้คำปรึกษาเรื่องการเลือกใช้ การใช้งาน รวมทั้งบริการตรวจสอบสภาพ การปรับปรุง PHS ให้เหมาะสมแก่การใช้งาน และการบำรุงรักษา โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคจาก๋ JIMC

สนใจซื้อสินค้า การบริการตรวจสอบ และขอคำปรึกษา

ติดต่อ บริษัทอินทีเกรทเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง