การคุบคุมความดันหรือสุญญากาศโดยอีเจคเตอร์

การคุบคุมความดันหรือสุญญากาศโดยอีเจคเตอร์

Ejector

เป็นระบบดูดอากาศหรือแก๊ซเพื่อรักษาความดัน (Pressure) หรือรักษาระดับสุญญากาศ (Vacuum) ในระบบผลิตโดยใช้หลักการทำงานของท่อเวนทุรี่ (Venturi nozzle) มีการประยุกต์ใช้งานได้หลายแบบ เช่น

articel ejector 18 1 2023

คืออุปกรณ์ใช้รักษาความดันต้นทางของอุปกรณ์ เช่นรักษาสภาพสุญญากาศภายในหอกลั่น หรือรักษาสภาพสุญญากาศภายในคอนเดนเซอร์ โดยการดูดอากาศหรือแก๊ซออกจากท่อ หรือจากถังที่มีอากาศหรือแก๊ชอยู่ เพื่อทำให้ถังมีความความดันลดลงรักษาความดันต้นทาง หรือเป็นความดันสุญญากาศ (Vacuum) ใว้ตามที่ต้องการ ตามความต้องการของขบวนการผลิต (Process) ปรกติแล้วอีเจคเตอร์ใข้ความดันของอากาศ หรือแก๊ซเป็นแรงขับ

Eductor

คืออุปกรณ์ดูดอากาศ หรือแก๊ส หรือของเหลวออกจากบริเวณไดบริเวณหนึ่ง อีดัคเตอร์ต้องใช้แรงขับ หรือแรงจากการไหลของของเหลวในระบบ

Jet pump (เจทปั๊ม)

คืออุปกรณ์ดูดน้ำ หรือดูดอากาศออกจากพื้นที่ (Space) โดยความดันสุญญากาศซึ่งสร้างโดยเจทปั๊ม

Thermo-compressor (เทอร์โมคอมเพรสเซอร์)

คืออุปกรณ์ใช้ส่งแก๊ซ ซึ่งใช้การทำงานของท่อเวนทูรี่ กับระดับความแตกต่างของความร้อนสองจุดในระบบ

Vacuum system or skid (เครื่องทำสุญญากาศ)

คือการนำอีเจคเตอร์มาประกอบเป็นระบบเพื่อสร้างความดันสุญญากาศแก่ระบบผลิต

articel ejector 18 1 2023

หลักการทำงาน ได้ออกแบบให้อากาศหรือแก๊ซที่มีความดันสูงใหลผ่านอีเจคเตอร์ (Ejector) ซึ่งเป็นท่อเวนทุรี่ (Venturi nozzle) มีขนาดท่อเล็กลงเพื่อเปลี่ยนความดันของแก๊ซหรืออากาศขาเข้าให้เป็นแก๊ซที่มีความเร็ว แล้วขยายท่อออกของเวนทุรี่ให้ใหญ่ขึ้น มีผลให้ความดันที่ขาออกจะลดลงทันที จะมีแรงดึงดูดแก๊ชจากอีกด้านหนึ่งซึ่งความดันสูงกว่าเข้าไป ทำให้ความดันในระบบลดลง

articel ejector 18 1 2023

articel ejector 18 1 2023

Ejector

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานต่างๆ อย่างแพร่หลาย เช่น

  • ใช้ดูดอากาศหรือแก๊ซออกจากระบบเพื่อกำจัด (Evacuation)
  • ใช้ดูดอากาศหรือแก๊ซออกเพื่อรักษาความดันในระบบ (Vacuum)
  • ใช้สร้างระบบสุญุญากาศ (Vacuum) ในกระบวนการผลิต (Production process)
  • ใช้ในเครื่องควบแน่น (Condenser) ไอน้ำในโรงผลิตไฟฟ้า
  • ใช้ในระบบลดอุณหภูมิของไอน้ำ (Steam de-superheater)
  • ใช้ในระบบเทอร์โมคอมเพรสเซอร์ (Thermo-compressor)
  • ใช้ในระบบขนส่งวัสดุ (Transportation, eductor)

 

บริษัทไอคิวเอสมี ผู้เชี่ยวชาญในการเลือกชนิด วัสดุ ขนาด ออกแบบอีเจคเตอร์และระบบทำสุญญากาศ ที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคจากบริษัทผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงโดยตรง

สนใจสินค้าและขอคำปรึกษา ติดต่อ บ. อินทิเกรตเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง