IQS New Year Party 2024

New Year Party 2024

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา IQS จัดงานฉลองปีใหม่ 2024 ซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการของบริษัทฯ ทีมีให้กับพนักงาน
บรรยากาศยังคงสนุกสนามเหมือนปีที่ผ่านๆ รวมทั้งของรางวัลที่บริษัทฯ มีให้กับพนักงานอย่างมากมายอีกด้วย.

p1-21-dec-2023
IQS New year party 2024
p2-21-dec-2023
IQS New year party 2024
p3-21-dec-2023
IQS New year party 2024
p4-21-dec-2023
IQS New year party 2024
p5-21-dec-2023
IQS New year party 2024
p6-21-dec-2023
IQS New year party 2024
p7-21-dec-2023
IQS New year party 2024
p8-21-dec-2023
IQS New year party 2024
p9-21-dec-2023
IQS New year party 2024
p10-21-dec-2023
IQS New year party 2024
p11-21-dec-2023
IQS New year party 2024
p12-21-dec-2023
IQS New year party 2024
p13-21-dec-2023
IQS New year party 2024
p14-21-dec-2023
IQS New year party 2024
p15-21-dec-2023
IQS New year party 2024
p16-21-dec-2023
IQS New year party 2024
previous arrow
next arrow
Slider