ทำบุญบริษัท ออฟฟิศกรุงเทพ

IQS ทำบุญออฟฟิศ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำบุญออฟฟิศกรุงเทพ เพื่อเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน
โดยเราทำธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบ Rotating Equipment, Static Equipment สำหรับโรงงาน อาทิเช่น Chemical Pump, Fan, Blower, Mixer, Agitator, Filter, Mixer, Coupling

ทั้งนี้เรามาชมบรรยากาศงานทำบุญกันได้เลยครับ

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566

ทำบุญออฟฟิศ 26 ตุลาคม 2566