การเลือกใช้ ANSI VS API Process pump

ความแตกต่างระหว่างปั๊ม ANSI VS API ในกระบวนการผลิต

ปั๊มในกระบวนการผลิต (Process pump, PP) เป็นปั๊มที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้งานในกระบวนการผลิต (Production process) ซึ่งคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุ (Chemical and physical properties) หรือของไหล (Fluid) ที่จะปั๊มแต่ละจุดในกระบวนการผลิตจะต่างกัน มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของๆไหล ไม่เหมือนกันไป เปลี่ยนไปตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต เช่น คุณสมบัติของสาร (Chemical composition) ความหนาแน่น (Density) ความหนืด (Viscosity) อุณหภูมิ (Temperature) ความดัน (Pressure) เป็นต้น การออกแบบปั๊มเพื่อปั๊มของไหลที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันจึงไม่เหมือนกัน ปั๊มที่ออกแบบจะต้องคำนึงถึงความชื่อถือได้ ความคงทน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการผลิต และจะต้องมีความปลอดภัยจากการรั่วไหลของสารเคมี สารพิษ และไฟไหม้เป็นสำคัญ

โปรเซสปั๊มแบ่งเป็น 3 ชนิด

1. Centrifugal Pumps: (ANSI B 713 API 610)

High flow, low to medium head
No pulse
Flow type: radial, axial and mixed flow
- In-line pumps
- Single or double suction pumps
- Horizontal or vertical
- Single stage or multistage pumps
- Submersible pumps
- Axial-flow pumps

2. Positive Displacement Pumps:

Low to medium flow, high head
Pulsation flow (Suppressed by dampener at discharge)
- Reciprocating (API 674)
- Controlled volume (Metering pump, API 675)
- Diaphragm
- Rotary shaft (e.g. screw, gear, sliding vane)

3. Sealless Pumps:

Magnetic drive or canned motor (API 685)
Used to avoid mechanical seal leakage with toxic, corrosive, hazardous fluids

ข้อจำกัดในการเลือกใช้ปั๊มแต่ละขนิด

รูปภาพ แสดงข้อจำกัดในการเลือกใช้ปั๊มแต่ละชนิด

Centrifugal Process Pump มี 2 ชนิด

1. ปั๊มเคมี (Chemical process pump) ทั่วไป จะออกแบบให้เหมาะสมแก่การใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ANSI B 713 (ANSI - American national standard institute)
2. ปั๊มที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน และปีโตรเคมี (API pump) จะจะออกแบบให้เหมาะสมแก่การใช้งานอย่างต่อเนื่อง คงทน เชื่อถือได้ และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานของ API 610 (API - American petroleum institute) โดยจะออกแบบระบบซืลคอเพลา (Mechanical seal) เป็นพิเศษ ให้รั่วได้ยาก ชิ้นส่วนประกอบ (Component) ปั๊มต้องไม่ทำให้เกิดประกายไฟ (Spark) และมีความคงทนสูง (Durable) API ปั๊มใช้สำหรับของไหลที่เป็นพิษ (Toxic) และไวไฟพิเศษ (High flammable) การออกแบบต้องทำเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการรั่วของวัสดุอันตรายและไวไฟ

การเลือกใช้ปั๊ม และข้อจำกัด

ปั๊มทุกชนิดมีข้อจำกัดของ Flow rate and Pressure

ข้อจำกักในการเลือกพีดีปั๊ม

กราฟแสดงสมรรถนะของปั๊มขนิดต่างๆ

การจำแนกของ Centrifugal process pump

การจัดแบ่ง API ปั๊ม

การออกแบบ NPSH margin ของปั๊มที่ต้องการ

 

ความแตกต่างระหว่าง API และ ISO ปั๊ม

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปั๊ม ANSI และ API

ความแต่งระหว่าง API และ ISO ปั๊ม

การกำหนดกำลังของมอเตอร์

การออกแบบอายุการใช้งานที่คาดหวัง

ประสิทธิภาพของปั๊มชนิดต่างๆ

การอ่านกราฟสมรรถนะ (ประสิทธิภาพ)

  • BEP คือจุดที่ประสิทธิภาพสูงสุด
  • Rated ประสิทธิภาพที่เลือก
  • Preferred ประสิทธิภาพที่ต้องการ

 

การขยายใบพัดเพื่อให้เพิ่มกำลังการผลิต 

API จะกำหนดให้ออกแบบเผื่อใว้ ให้สามารถทำการขยายกำลังการผลิตได้ โดยสมรรถนะจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

 

ค่าการเกิดการสั่นเสทือนของปั๊มที่ยอมรับ

 

การออกแบบซีลเพี่อป้องกันการรั่วที่คอเพลา

ต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการรั่ว เพราะอาจจะเกิดอันตรายจากสารพิษ เพลิงไหม้ หรือระเบิด ต้องออกแบบตามมาตรฐาน API

ขนาดมาตรฐานของการออกแบบซีล (Seal chamber) ตาม API

ตัวอย่างระบบซีล

API จะกำหนดรูปแบบให้เป็นมาตรฐาน (API Seal plan) ให้บริษัทผู้ผลิตทำตาม

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในเรื่องปั๊ม

บริษัทไอคิวเอส (IQS) เป็นตัวแทนการขายและการบริการของ API และ ANSI ปั๊มจากบริษัท Shin Nippon Machinery (SNM) และ บริษัท Gliswold ในกลุ่ม PSG Dover ปั๊มของทั้ง 2 บริษัทมีชื่อเสียง ใช้แพร่หลายต่างประเทศ และในในประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทไอคิวเอสยังมีปั๊มอื่นๆ ให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน มีหลายแบบ หลายแบรนด์หลายขนาด หลายราคา
ไอคิวเอส มีวิศวกรทีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาในการเลือกใช้ที่เหมาะสม และการดูแลใช้งานปั๊ม
สนใจสินค้า บริการหลังการขาย หรือต้องการปรึกษา ติดต่อ บ. อินทีเกรทเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด