อบรมพนักงาน หัวข้อ Be Yourself with More Skill

MindSet Training

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท IDEAL และ IQS ได้จัด In-House Training ให้กับพนักงานโดยโค้ชต้อง และโค้ชลูกตาล ในหัวข้อ "Be Yourselft with More Skill" ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Mindset เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพ และเอาชนะขีดจำกัดของพนักงาน เพื่อให้สามารถนำไปปรับปรุงในการให้บริการลูกค้า และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองให้สามารถอยู่ในยุคของการ Disruption ทางเทคโนโลยี..

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider