รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

. อินทีเกรทเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด

ต้องการเพื่อนร่วมงานที่มุ่งต่อความสำเร็จหลายตำแหน่ง

1 พนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรม

  • ด้านระบบและอุปกรณ์เครื่องหมุน (Rotating machinery)
  • ด้านระบบและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต (Process equipment)

2 ช่างเทคนิคด้านซ่อมบำรุง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบุคคล

โทรศัพท์. 02-274-5215

อีเมล์. hr@iqs.co.th